Onze tarieven

De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Dat is wat wij bieden. Wij werken op basis van een uurtarief en brengen géén kantooropslag in rekening. Ons uurtarief stellen wij samen met u vast bij aanvang van de dienstverlening.

Vaste tarieven behoren eveneens tot de mogelijkheid. Na een vrijblijvend kennismakingsgesprek kunnen wij bepalen of uw zaak zich daarvoor leent en daarover afspraken met u maken. U moet dan denken aan zaken die juridisch relatief eenvoudig liggen, eenvoudige procedures of wanneer er in grote lijnen overeenstemming bestaat over de afwikkeling van uw scheiding.

Voor een alimentatiecheck en een eenmalig advies bieden wij in ieder geval een vast tarief.

Alimentatiecheck

375

/advies
  • Indien zich een wijziging van omstandigheden in uw situatie of die van uw ex/partner voordoet, kan het zo zijn dat een heroverweging van de vastgestelde alimentatie nodig is. Wij bieden u tegen een gereduceerd tarief van € 375,- exclusief 21 % BTW een complete check van uw huidige alimentatieverplichting. 
  • Het betreft dan een eenvoudige alimentatieberekening, waarbij alleen sprake is van werknemers in loondienst. Voor minder eenvoudige berekeningen zal een ander tarief worden afgesproken, afhankelijk van de hoeveelheid te verwerken gegevens.

Eenmalig adviesgesprek

200

/advies
  • Het kan zijn dat u slechts behoefte heeft aan een eenmalig persoonlijk advies voor wat betreft uw specifieke situatie. Wij bieden u de mogelijkheid van een gesprek tegen een gereduceerd tarief van € 200,- exclusief 21 % BTW. In een persoonlijk gesprek kunt u al uw vragen, die zich lenen voor directe beantwoording, aan ons voorleggen.

Mediation

210

/uur
  • Het betreft een uurtarief exclusief 21% BTW, griffierecht, leges en andere verschotten.
  • Ons kantoor rekent geen kantoorkosten

Uurtarief advocatuur

220

/uur
  • Het betreft een uurtarief exclusief 21% BTW, griffierecht, leges en andere verschotten.
  • Ons kantoor rekent geen kantoorkosten

Gesubsidieerde rechtsbijstand

VZ Advocaten neemt in beginsel, behoudens mediation, geen zaken aan op basis van de door de staat gesubsidieerde rechtsbijstand.

Maar wat als u dit niet kunt betalen? Elk Europees land moet er voor zorgen dat zijn burgers toegang tot het recht hebben. Om die reden kent Nederland de Wet op de rechtsbijstand. De wet regelt dat mensen die geen mediator of advocaat kunnen betalen (bijvoorbeeld vanwege een laag inkomen en weinig spaargeld) een deel van de kosten vergoed kunnen krijgen. Dit heet een toevoeging. U betaalt dan een eigen bijdrage, waarvan de hoogte afhankelijk is van uw inkomen. Alleen mediators en advocaten die bij de Raad voor Rechtsbijstand staan ingeschreven, mogen werken op basis van een toevoeging. Meer informatie vindt u op www.rvr.org.

Hoe kunnen wij u van dienst zijn?

Wij wisselen graag met u van gedachten over uw persoonlijke situatie.