Kinderalimentatie na scheiding of uit elkaar gaan

Lees hier alles wat u moet weten over kinderalimentatie

Iedere ouder is verplicht om zorg te dragen voor de kosten van verzorging en opvoeding van zijn of haar kind(eren). Daarom bent u wettelijk verplicht om een alimentatie te betalen na uw echtscheiding. Ook als u als samenlevers uit elkaar gaat en als uw kind bij uw ex-partner woont.

Hoe wordt kinderalimentatie berekend?

De hoogte en duur van de kinderalimentatie hangt onder meer af van de behoefte van uw kinderen en de draagkracht van u en uw ex-partner. Maar ook van het aantal contactmomenten tussen de kinderen en de ouders. Voor het bepalen van deze behoefte en draagkracht worden de aanbevelingen c.q. richtlijnen van de Expertgroep Tremanormen gebruikt.

Van ouders wordt, bij scheiding of bij het uit elkaar gaan, verwacht dat zij onderling afspraken maken over hun kinderen. Niet alleen ten aanzien van de zorgregeling, maar ook op welke wijze de ouders bijgedragen in de kosten van de kinderen. Die afspraken worden schriftelijk vastgelegd in een ouderschapsplan. In overleg met een van onze advocaten kunt u bekijken welke omstandigheden in uw situatie relevant zijn voor het bepalen van de hoogte van de te betalen of te ontvangen kinderalimentatie.

Als u en uw ex-partner er samen niet uitkomen, dan stelt de rechter op verzoek van een van de ouders zelf de bijdrage vast. Hij zoekt dan aansluiting bij de Tremanormen voor het bepalen van de behoefte (eigen aandeel van de ouders in de kosten van de kinderen) en de draagkracht (wat ouders kunnen bijdragen in de kosten).

Tot wanneer betaalt u kinderalimentatie?

U betaalt een financiële bijdrage totdat uw kind zichzelf kan onderhouden. Dit is wettelijk minimaal tot zijn of haar achttiende levensjaar en maximaal tot het 21e verjaardag. U kunt ook samen afspreken dat u uw kind(eren) blijft ondersteunen tot dat zij klaar zijn met studeren, dus langer dan tot aan 21 jaar.

Het is niet mogelijk om kinderalimentatie af te kopen of af te spreken dat de kinderalimentatie niet aan wijzigingen onderhevig zal zijn, zoals dat wel kan bij partneralimentatie.

Waar is kinderalimentatie voor bedoeld?

Kinderalimentatie is in het leven geroepen om de levensstandaard van uw kind te waarborgen. Daarom omvat de financiële bijdrage alle kosten die met de opvoeding van uw kind te maken hebben. Denk aan het eten, de kleding en het onderdak. Maar ook aan de betaling van contributies van bijvoorbeeld de sport- of muziekverenigingen.

Benieuwd wat wij voor u kan betekenen?

Neem vrijblijvend contact met ons op om uw situatie te bespreken. Wij bespreken samen met u welke gevolgen uw situatie voor uw alimentatieverplichting dan wel uw recht op alimentatie heeft.

Gerelateerde berichten

Kind erkennen: Waarom, wanneer en wanneer niet (meer)

Kind erkennen: Waarom, wanneer en wanneer niet (meer)

Het erkennen van een kind heeft twee kanten. Waar het een mooie gebeurtenis is in de meeste verhalen, kan er…
Indexeringspercentage alimentatie 2024 vastgesteld op 6,2%

Indexeringspercentage alimentatie 2024 vastgesteld op 6,2%

Verhoging alimentatie 2024 Ingevolge de wet, artikel 1:402a BW, dient kinder- en partneralimentatie jaarlijks te worden verhoogd met een door…
4 redenen om met een parenting coordinator te werken

4 redenen om met een parenting coordinator te werken

Wanneer jij en je ex-partner na een scheiding onenigheid met elkaar hebben of krijgen, heeft die situatie waarschijnlijk een negatieve…