Advocaten in familierecht

Voor alle fasen van het leven

Of je nu te maken hebt met een echtscheiding, de ontbinding van een geregistreerd partnerschap, of het beëindigen van een samenleving, het proces van uit elkaar gaan is vaak een emotioneel beladen situatie. Het is daarom van groot belang om de hulp in te schakelen van een gespecialiseerd familierecht advocaat. Deze professional is deskundig in het afhandelen van de juridische aspecten die bij dergelijke situaties komen kijken.

Specialisten in familierecht

Met personen- en familierecht krijg je te maken als er in jouw privésituatie veranderingen plaatsvinden die impact hebben op jouw leven. Het rechtsgebied Familierecht omvat alle zaken die betrekking hebben op (inter)menselijke relaties. Bijvoorbeeld als jij en jouw partner uit elkaar gaan en/of als er alimentatie geregeld moet worden. Maar denk bijvoorbeeld ook aan het opstellen van een ouderschapsplan, het opstellen van (voor)huwelijkse voorwaarden (prenups) of het begeleiden van ouders na de verbroken relatie middels parenting coordination.

Vaak staan (financiële) belangen lijnrecht tegenover emoties waardoor het lastig is om een nieuw evenwicht te vinden. Daarom is juridische bijstand en goed advies van groot belang om in dit soort situaties weloverwogen beslissingen te nemen.

Uw persoonlijke familierecht advocaten in Hengelo en Groningen​

VZ Advocaten en mediators is een advocatenkantoor enkel en alleen gespecialiseerd in het personen- en familierecht en (scheidings)mediation. Alle aspecten van het leven vind je hier terug. Letterlijk van de wieg tot het graf. 

Met jou nemen wij op een duidelijke en heldere wijze je rechtspositie door en zoeken wij naar de oplossing die bij jou past.

Is het nodig om in jouw zaak een externe deskundige, zoals bijvoorbeeld een fiscalist, accountant, pensioenadvsieur, of (kinder)coach in te schakelen? Dan kun je ervan uitgaan dat ons Nederlandse en Duitse netwerk de beste kandidaten voor die job heeft. Als jij je eigen adviseurs wilt laten meekijken, dan is dat natuurlijk ook geen probleem! Wij garanderen dan een prettige en adequate samenwerking!

Ben je op zoek naar een advocatenkantoor in Groningen of Hengelo dat gespecialiseerd is in familierecht? Dan hoef je niet verder te zoeken. Bij VZ Advocaten en mediators kijken we graag met je mee.

advocaten-hengelo-familierecht-mediation

Wat is familierecht?

Het personen- en familierecht vormt een essentieel deel van het burgerlijk recht, dat zich specifiek richt op diverse aspecten van familiebetrekkingen, waaronder geboorte, huwelijk, echtscheiding en de bescherming van individuen. Deze juridische aspecten zijn vastgelegd in het Burgerlijk Wetboek. Belangrijke regels met betrekking tot het familierecht zijn ook opgenomen in het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens, wat aanzienlijke invloed heeft in Nederland.

De regelingen met betrekking tot gezinsleven kunnen aan verandering ondehevig zijn. Indien je vroeger voor het trouwen verder niets regelde, dan trouwde je standaard in een gemeenschap van goederen. Alles werd van jullie samen. In 2018 is de algehele gemeenschap van goederen afgeschaft, en hiervoor kwam de beperkte gemeenschap van goederen. Dan wordt dus niet automatisch alles meer van jullie samen. Wil je dat wel dan moet je dus huwelijkse voorwaarden maken. Een groot verschil dus.

Soorten familierecht

Onze advocaten hebben zich gespecialiseerd in het personen- en familierecht, wat onder andere betrekking heeft op de volgende situaties:

● Voornaamswijziging
● Samenwonen (al dan niet met een samenlevingsovereenkomst)
● Opstellen en afwikkeling huwelijkse voorwaarden bij scheiding
● Trouwen (geregistreerd partnerschap)
● Kinderen krijgen
● Geboorte van een kind
● Kinderen adopteren
● Erkenning/ontdekking vaderschap
● Echtscheidingen
● Echtscheidingen en alimentaties voor ondernemers
● Echtscheidingen of alimentaties met internationale aspecten
● Alimentatie (Partner- en kinderalimentatie)
● Ouderschapsplan
● Echtscheidingsmediation
● Boedelverdeling (Scheiden/ Beëindigen samenwonen)
● Omgangsregelingen
● Ondertoezichtstellingen

Geregistreerd partnerschap

Het geregistreerd partnerschap is een wettelijk erkende relatie tussen twee personen, met rechten en plichten vergelijkbaar met het huwelijk. Bij beëindiging van het geregistreerd partnerschap gelden vergelijkbare juridische procedures als bij echtscheiding, inclusief de regelingen omtrent vermogensverdeling en eventuele kinderen.
Lees hier meer over het geregistreerd partnerschap. 

Samenlevingscontract

Een samenlevingscontract is een juridisch document dat de rechten en plichten van partners in een niet-gehuwde relatie regelt. Het kan onderwerpen omvatten zoals eigendomsverdeling bij uiteengaan, financiële afspraken omtrent de kosten van de huishouding en regelingen voor het geval de relatie eindigt. Het personen- en familierecht behandelt de juridische aspecten van dergelijke overeenkomsten.
Lees hier meer over een samenlevingscontract. 

Echtscheiding

Echtscheiding is een juridische beëindiging van het huwelijk. Het personen- en familierecht regelt de procedures rond echtscheiding, inclusief zaken als de verdeling van eigendommen, alimentatie en regelingen met betrekking tot kinderen. Een familierecht advocaat kan cliënten begeleiden bij elke stap van het echtscheidingsproces.
Lees hier meer over echtscheidingen. 

Mediation bij scheiding

Mediation bij scheiding is een proces waarbij een neutrale derde, de mediator, helpt bij het faciliteren van gesprekken tussen scheidende partners. Het doel is om samen tot overeenstemming te komen over diverse aspecten van de scheiding, zoals de verdeling van bezittingen en schulden, alimentatie en de zorg voor eventuele kinderen. Het biedt een alternatieve en vaak minder conflictueuze benadering dan een juridische strijd voor de rechter.
Lees hier meer over mediation bij scheiding. 

Kinderen en echtscheidingen

Dit aspect van het familierecht richt zich op de belangen en rechten van kinderen bij echtscheidingen. Het omvat regelingen voor ouderlijk gezag, zorgregelingen, en de vaststelling van kinderalimentatie. Het doel is om het welzijn van kinderen te waarborgen en beide ouders een passende rol te laten behouden in hun leven.
Lees hier meer over scheiden met kinderen. 

Alimentatie

Alimentatie heeft betrekking op een financiële ondersteuning die de ene partner mogelijk aan de andere moet betalen na een echtscheiding of beëindiging van een geregistreerd partnerschap. Het familierecht stelt regels en richtlijnen vast voor het berekenen van alimentatie, rekening houdend met factoren zoals inkomen/draagkracht en behoefte van beide partijen.
Lees hier meer over alimentatie.

Premarital mediation

Premarital mediation biedt stellen de mogelijkheid om voor het huwelijk belangrijke kwesties te bespreken en overeenstemming te bereiken. Het kan gaan om financiële planning, verwachtingen ten aanzien van het krijgen en hebben van kinderen, en vele andere zaken. Deze vorm van mediation kan helpen potentiële bronnen van conflict te identificeren en te elimineren door constructieve communicatie te bevorderen.
Lees hier meer over premarital mediation. 

Parenting coordination

Parenting coordination is een proces waarbij een derde partij, de coördinator, helpt bij het oplossen van geschillen tussen ouders met betrekking tot de opvoeding en verzorging van hun kinderen na het verbreken van de relatie. Het doel is om effectieve communicatie te bevorderen en conflicten te verminderen, met de belangen van het kind als centraal uitgangspunt.
Lees hier meer over parenting coordination

Erkenning van een kind

De erkenning van een kind betreft de juridische bevestiging van het ouderschap, waarbij een man formeel erkent dat hij de vader is van een kind. Dit kan gebeuren binnen een huwelijk, geregistreerd partnerschap of als afzonderlijke juridische handeling. Het personen- en familierecht regelt de procedures en gevolgen van erkenning. Het doel is om de rechten van zowel het kind als de ouder te waarborgen.
Lees hier meer over het erkennen van een kind. 

Wat kost een familierecht advocaat?

De kosten van een familierecht advocaat variëren per kantoor. Het tarief van een familierecht advocaat is namelijk afhankelijk van verschillende factoren, waaronder de complexiteit van de zaak, de benodigde tijd en de ervaring van de advocaat. Het is gebruikelijk dat advocaten een inschatting maken van de te verwachten kosten tijdens een eerste consult. Sommige advocaten bieden mogelijk ook vaste tarieven voor specifieke diensten, zoals het opstellen van een samenlevingscontract of het begeleiden van een echtscheiding. Het is raadzaam om tijdens een eerste gesprek met de familierecht advocaat duidelijkheid te krijgen over de tariefstructuur en eventuele bijkomende kosten, zodat je een weloverwogen beslissing kunt nemen. Bekijk de tarieven van onze specialisten in familierecht.

Bekijk onze tarieven

Familierecht met of zonder rechter

Je kunt zonder tussenkomst van een rechter geschillen oplossen binnen familierecht. Samen met ons ga je in overleg met de ander en diens advocaat en maak je afspraken voor de toekomst. Die kunnen dan wel door de rechtbank vastgelegd worden. Ook kun je ervoor kiezen om samen één neutrale advocaat in te schakelen (mediator) die de zaken voor jullie beiden regelt. Vaak scheelt dit tijd en in de kosten.

Als het onmogelijk is om onderling de problemen op te lossen en afspraken te maken, wordt jouw zaak aan de rechtbank voorgelegd. Jullie leggen dan beiden jullie standpunten aan de rechtbank voor. De rechter neemt dan een beslissing voor jullie situatie.

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?

 
 Ben je op zoek naar een advocatenkantoor in Groningen of Hengelo dat gespecialiseerd is in familierecht? Dan hoef je niet verder te zoeken. 

Bij VZ Advocaten kijken we graag met je mee.

Gerelateerde berichten

Kind erkennen: Waarom, wanneer en wanneer niet (meer)

Kind erkennen: Waarom, wanneer en wanneer niet (meer)

Het erkennen van een kind heeft twee kanten. Waar het een mooie gebeurtenis is in de meeste verhalen, kan er…
4 redenen om met een parenting coordinator te werken

4 redenen om met een parenting coordinator te werken

Wanneer jij en je ex-partner na een scheiding onenigheid met elkaar hebben of krijgen, heeft die situatie waarschijnlijk een negatieve…
Wat zijn huwelijkse voorwaarden en waarom moet je dit regelen voor je huwelijk?

Wat zijn huwelijkse voorwaarden en waarom moet je dit regelen voor je huwelijk?

Trouwen is een viering van jullie liefde, maar laten we eerlijk zijn: het leven zit vol onzekerheden. Het is daarom…