Geregistreerd partnerschap ontbinden

Het geregistreerd partnerschap is te vergelijken met de status van een huwelijk. Toch hoeft de ontbinding ervan niet hetzelfde te zijn.

Zijn u en uw partner uit elkaar en hebben jullie een geregistreerd partnerschap? Dan kunt u in veel gevallen uw partnerschap laten ontbinden door een notaris of advocaat, zonder tussenkomst van een rechter. Het is natuurlijk ook mogelijk om wijzigingen te maken aan uw geregistreerd partnerschap/huwelijkse voorwaarden. 

Wijzigingen maken aan geregistreerd partnerschap

Als u en uw partner besluiten om wijzigingen te maken aan uw geregistreerd partnerschap , gaat u samen met een premarital mediator in gesprek. Premarital Mediation is kort gezegd; het (opnieuw) afspreken van uw partnerschapscontract Dit kan bijvoorbeeld een samenlevingscontract, geregistreerd partnerschap of huwelijkse voorwaarden zijn. 

Tijdens het premarital mediation proces worden lastige onderwerpen aan het licht gebracht en zullen er confronterende vragen gesteld worden. Wie is er bijvoorbeeld verantwoordelijk voor het inkomen? Welke financiële consequenties ontstaan er als een kinderwens wordt vervuld of onvervuld blijft? Of wat gebeurt er als een partner arbeidsongeschikt raakt door een ongeluk of het huwelijk wilt verbreken?

Meer over premarital mediation.

Het beëindigen van geregistreerd partnerschap

Als u en uw partner besluiten om uw geregistreerd partnerschap te beëindigen, stelt u samen met een advocaat een overeenkomst (zonder rechter) op. Zodra u bijvoorbeeld in overleg er niet uitkomt, zult u via de rechter om beëindiging moeten vragen.

Net zoals bij een echtscheiding worden er rechten en plichten in de overeenkomst opgenomen. In de overeenkomst wordt in elk geval opgenomen:

  • dat het partnerschap duurzaam is ontwricht en u en uw ex-partner het willen ontbinden;
  • de uitkering van levensonderhoud (van de ex-partner);
  • wie in de (huur)woning blijft wonen;
  • de verdeling van de gemeenschappelijke bezittingen (dan wel de afwikkeling van de partnerschapsvoorwaarden);
  • en de verevening of verrekening van pensioenrechten.

Zodra de overeenkomst of beschikking is ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand, is het geregistreerd partnerschap officieel beëindigd. De inschrijving moet uiterlijk binnen drie maanden plaatsvinden.

Ontbinding zonder rechter

Een echtscheiding wordt altijd voltrokken door een rechter. Dat is niet het geval bij geregistreerd partnerschap. Het ontbinden van een geregistreerd partnerschap hoeft niet via de rechtbank indien u:

  • geen minderjarige kinderen heeft met uw ex-partner;
  • en het met elkaar eens bent over de beëindiging en de bijbehorende regelingen (beëindiging bij wederzijds goedvinden).

U kunt de registratie beëindigen middels een overeenkomst die wordt opgesteld door een notaris, mediator of advocaat.

Ontbinding met rechter

Een registratie beëindigen via de rechter is vergelijkbaar met een echtscheidingsprocedure. Hiervoor heeft u een advocaat nodig. Als u samen kinderen heeft, dient er in ieder geval door u een ouderschapsplan opgesteld te worden.

De inschrijving bij de ambtenaar van de burgerlijke stand moet uiterlijk binnen negen maanden plaatsvinden, nadat de beschikking door de rechter is afgegeven.

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?

Wij wisselen graag met u van gedachten over uw persoonlijke situatie.

Gerelateerde berichten

Vragen die kinderen stellen aan ouders die scheiden

Vragen die kinderen stellen aan ouders die scheiden

Voor kinderen is de echtscheiding tussen hun ouders een verdrietige en ingewikkelde fase. Vaak verandert er veel in een korte…
Hoe je jouw kinderen vertelt dat jullie gaan scheiden

Hoe je jouw kinderen vertelt dat jullie gaan scheiden

Wanneer jij en je partner uit elkaar gaan met kinderen komen jullie terecht in een ingrijpende en vaak verdrietige situatie.…
Zo ziet het Parenting Coordination traject eruit.

Zo ziet het Parenting Coordination traject eruit.

Er is niets erger voor kinderen aan een scheiding dan dat hun ouders na de scheiding zich niet meer als…