wat-is-parenting-coordination

Zo ziet het Parenting Coordination traject eruit.

Er is niets erger voor kinderen aan een scheiding dan dat hun ouders na de scheiding zich niet meer als ouders gedragen. Dat hebben zij immers wel beloofd toen hun ouders de scheiding met ze bespraken. Wanneer ouders er samen niet meer uitkomen over onderwerpen zoals; scholen, vakanties, ophaalmomenten of dergelijk, geeft dat veel druk op het complete gezin.

Gelukkig hebben we goed nieuws. Er is namelijk een nieuwe manier van conflictoplossing voor gescheiden ouders, zonder dat een rechter ingeschakeld hoeft te worden: Parenting Coordination. Door middel van parenting coordination kunnen ouders alsnog afspraken maken over belangrijke zaken voor en over de kinderen, zonder het hoeven voeren van een kostbare procedure. Hoe we dat doen? Dat gaan we je in dit blog vertellen.


In dit blog bespreken we de volgende onderwerpen:

Wat is parenting coordination?

Parenting coordination is een relatief nieuwe manier van conflictoplossing voor gescheiden ouders, wanneer geschillen zijn ontstaan rondom het co-ouderschap, ouderschapsplan, en/of de afspraken die gemaakt zijn na de scheiding. Parenting coordination biedt ouders die scheiden met kinderen de mogelijkheid om geschillen op te lossen zónder een rechter in te schakelen.

Wanneer kun je parenting coordination inzetten?

In het begin kan je als gescheiden ouders zelf kiezen voor parenting coordination. Zo kan het zijn dat je dit vooraf hebt afgesproken in het ouderschapsplan of dat dit is besloten op een ander moment.

Je zou er ook voor kunnen kiezen om tijdens een gerechtelijke procedure het geschil op te lossen door middel van parenting coordination. In deze situatie kan de rechter de zaak aanhouden. Dat houdt in dat het gerechtelijke proces (tijdelijk) wordt gepauzeerd. Het kan natuurlijk ook het geval zijn dat een instantie, denk hierbij aan een jeugdhulpverlener, zorginstelling of gezinsadvocaat, jullie heeft doorverwezen naar een parenting coordinator.

Hoe parenting coordination in zijn werking gaat

Maar hoe ziet een parenting coordination traject eruit? Het is van belang om te weten dat iedere situatie anders is en een andere aanpak kan vergen. Wij zullen aan de hand van verschillende fases uitleggen wat jullie kunnen verwachten tijdens een parenting coordination traject.

 

Fase 1: Kennismaking met de parenting coordinator (PC)

De eerste stap, en daarmee het begin van parenting coordination, is een kosteloos kennismakingsgesprek met de parenting coordinator (PC). Dit is degene die jullie zal begeleiden door het parenting coordination traject. Voor het kennismakingsgesprek zullen jullie worden uitgenodigd op ons kantoor en zal onze parenting coordinator haarzelf voorstellen.

Tegelijkertijd zal een intakeformulier ingevuld worden en daarbij kort naar jullie specifieke situatie worden gevraagd. Aan de hand van dit kennismakingsgesprek kunnen jullie ervoor kiezen of onze parenting coordinator de juiste is voor jullie.

 

Fase 2: Het eerste gesprek

Als jullie hebben gekozen om met onze parenting coordinator in zee te gaan, zal het eerste inhoudelijke gesprek plaatsvinden. Tijdens dit eerste gesprek zal de parenting coordinator de PC-overeenkomst met jullie doornemen. De rol van de PC, de bevoegdheid, de werkwijze en de procedure wordt dan uitgebreid aan jullie uitgelegd. Denk hierbij aan de manier waarop er gecommuniceerd wordt, de mogelijkheid voor de PC om met de kinderen in gesprek te gaan, de vertrouwelijkheid en de tarieven.

De PC-overeenkomst bevat in ieder geval afspraken over de volgende onderwerpen:

 • De rol van de parenting coordinator;
 • Het onderwerp en de duur van het proces;
 • De bevoegdheid van de parenting coordinator;
 • De werkwijze van de parenting coordinator;
 • De onderlinge communicatie van de PC en de ouders of verzorgers met elkaar en derden;
 • De rol van de kinderen en de mogelijkheid hen te spreken.

Pas zodra de overeenkomst voor beide gescheiden ouders op alle gebieden helder is, kan de overeenkomst door jullie en de PC worden ondertekend. Hierna zal de PC het gesprek starten over het geschil waar jullie samen niet over uit gekomen zijn.

Tijdens het gesprek zal de PC jullie eerst door het inzetten van mediationtechnieken op één lijn brengen met het belang van het kind/de kinderen voorop. Zo zal onze PC ook gebruik maken van verschillende methodes om ouders te helpen bij het begeleiden van kinderen na een scheiding.

Fase 3: De parenting coordinator onderzoekt

Vervolgens gaat de parenting coordinator in gesprek met de kinderen (als zij oud genoeg zijn) en eventuele derden. Derden kunnen in deze situatie personen zijn die informatie over de kinderen en/of de ouders kunnen bieden.

De PC verzamelt alle relevante informatie over de ouders of verzorgers, de kinderen en over al dan niet afgeronde juridische procedures. De PC zal op een zorgvuldige manier omgaan met de verkregen informatie. Pas als de verkregen informatie van belang is voor de aanbeveling of het bindende advies, wordt deze informatie in een beknopt schriftelijke wijze weergegeven.

Lees ook: 4 redenen om met een parenting coordinator te werken

family-coordinator

Fase 4: Het tweede gesprek

In het tweede gesprek zal de parenting coordinator de ontvangen informatie van de kinderen (en eventuele andere) aan jullie terugkoppelen. In sommige situaties kan het zijn dat ouders er tijdens dit gesprek al samen uitkomen, al dan niet nadat de parenting coordinator een voorstel heeft gedaan.

Een voorstel

Een verbaal (of schriftelijk) voorstel houdt in dat de parenting coordinator aan jullie vraagt of je een voorstel wil horen over hoe een bepaald probleem opgelost kan worden. De coördinator kan dit tijdens het gesprek doen of schriftelijk na het gesprek, zonder dat er een intensief onderzoek is uitgevoerd.

Fase 5: De oplossing van de parenting coordinator

Mochten de mediationtechnieken of een voorstel niet het gewenste effect hebben tijdens de gesprekken, dan zal de oplossing van de parenting coordinator een aanbeveling of bindend advies zijn, gespecificeerd op jullie situatie. Hieronder leggen we je uit hoe deze mogelijkheden jullie situatie beïnvloeden.

Een aanbeveling

Een aanbeveling van de parenting coordinator wordt pas na verder onderzoek gegeven. Wanneer je een aanbeveling krijgt, is deze niet bindend. De aanbeveling wordt gedaan over onderwerpen die niet per se een bindend advies nodig hebben.

Een bindend advies

De parenting coordinator mag alleen een bindend advies geven, mits dit is afgesproken in de PC-overeenkomst. Een bindend advies houdt in dat je als ouder om naleving bij de rechter kunt vragen en dit advies is dus bindend.

Het bindende advies kan gegeven worden over de volgende onderwerpen:

 • Het tijdstip, de plaats en de manier waarop kinderen tijdens weekend- en
  vakantieperiodes tussen de ouders vervoerd en uitgewisseld zullen worden;
 • Het treffen van tijdelijke regelingen in de afgesproken zorgregeling die de basis van de in het ouderschapsplan voorziene tijdsverdeling niet wezenlijk veranderd;
 • Opvangvoorzieningen tijdens de uitvoering van de zorgregeling;
 • De wijze waarop ouders met elkaar communiceren;
 • Het tijdstip, de wijze en de frequentie van telefonisch- en video-contact tussen de ouders en de kinderen;
 • Contact met derden.
 

De parenting coordinator zal geen bindend advies geven over: het hoofdverblijf en/of de zorgregeling van kind/kinderen, een structurele wijziging in de tijdsverdeling van de zorgregeling die substantieel afwijkt van het ouderschapsplan, het gezag over kind/kinderen, verhuizing van de kinderen buiten de regio en/of naar het buitenland, schoolkeuze, toestemming voor vakantie naar het buitenland, ingrijpende medische / religieuze beslissingen of over de kosten van de kinderen. De PC mag over deze onderwerpen wel een aanbeveling of voorstel doen.

Lees ook: Hulpbronnen voor je kind bij en na de scheiding

Fase 6: Het Evaluatiegesprek

Aan de uitkomst van parenting coordination kan een proefperiode verbonden zijn. Hier kun je als gescheiden ouders zelf voor kiezen. De proefperiode houdt in dat er na het geven van een voorstel, aanbeveling en/of het bindend advies een periode volgt waar jullie je aan de gemaakte afspraken houden. Na deze periode volgt een gesprek over de naleving van de afspraken.

In alle gevallen is een traject van parenting coordination in de regel sneller en goedkoper dan een procedure bij de rechtbank en heeft als uitgangspunt dat ouders in gesprek blijven met elkaar, in plaats van tegenover elkaar komen te staan in de rechtbank. Bovendien staan de belangen van de kinderen altijd centraal.

Hulp nodig?

Zit jij, of iemand die je kent, in een situatie waar een parenting coördinator dé oplossing kan zijn voor problemen die zijn ontstaan na een scheiding met kinderen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op en dan kijken we graag samen met je naar de situatie.

Gerelateerde berichten

Kind erkennen: Waarom, wanneer en wanneer niet (meer)

Kind erkennen: Waarom, wanneer en wanneer niet (meer)

Het erkennen van een kind heeft twee kanten. Waar het een mooie gebeurtenis is in de meeste verhalen, kan er…
4 redenen om met een parenting coordinator te werken

4 redenen om met een parenting coordinator te werken

Wanneer jij en je ex-partner na een scheiding onenigheid met elkaar hebben of krijgen, heeft die situatie waarschijnlijk een negatieve…
Wat zijn huwelijkse voorwaarden en waarom moet je dit regelen voor je huwelijk?

Wat zijn huwelijkse voorwaarden en waarom moet je dit regelen voor je huwelijk?

Trouwen is een viering van jullie liefde, maar laten we eerlijk zijn: het leven zit vol onzekerheden. Het is daarom…