Omgaan met de omgangsregeling van je kind tijdens corona

Tijdens de coronacrisis is alles opeens anders dan normaal. Waarschijnlijk werk jij of je ex-partner opeens veel meer thuis. Ook hoefde jullie kind tijdelijk niet meer naar school. De grootste piek lijkt geweken, al is er nog de nodige angst voor een tweede golf. Niet gek dat jullie nog vragen hebben over de omgangsregeling van je kind tijdens corona.

Tijdens de coronacrisis kun jij aan je kind laten zien dat je er samen met je ex-partner voor hem of haar bent. Veel kinderen zullen zich vanwege het coronavirus onveilig voelen en niet goed weten wat hen te wachten staat. Helemaal vrij jonge kinderen hebben eigenlijk geen idee van alles wat er gebeurt. Het is de taak van ouders om het kind een veilig gevoel te geven. Ben je zelf gestrest en voel je de nodige spanning? Dan zal je kind dit feilloos aanvoelen.

De coronacrisis kan best lastig zijn wanneer je de opvoeding van je kind deelt met je ex-partner. In dit blogartikel staan wij stil bij een aantal veel gestelde vragen rondom de omgangsregeling van je kind tijdens een coronacrisis.

Lukt het niet om de omgangsregeling met je kind op gang te houden? VZ-Advocaten kan jou helpen! Neem direct vrijblijvend contact met ons op.

Vraag vrijblijvend een gesprek aan

Ik moet extra uren werken, mag ik mijn ex-partner vragen deze uren op te vangen?

Tijdens een coronacrisis kan het maar zo zijn dat jouw werkgever van je vraagt om extra uren te draaien op je werk. Misschien is je reguliere schema wel overhoopgehaald en word je nu op hele andere momenten op je werk verwacht. Niet heel handig in je planning, al helemaal niet wanneer je de zorg voor je kinderen deelt met je ex-partner.

omgang met je kind tijdens corona

Het is een goede optie om juist jouw ex-partner te vragen om deze onvoorziene uren op te vangen. Niet alleen is het een geruststelling om te weten dat de oppas voor je kind goed geregeld is. Ook voor je kind is het fijn als ouders samen kunnen werken. Jullie geven samen het signaal dat het wel goedkomt met het regelen van de opvang. Zo creëren jullie het gevoel van een veilige haven voor je kind, ook in deze onrustige tijden.

Tips om jouw ex-partner te vragen als oppas

 • Benadruk dat het gaat om tijdelijke opvang. Dat er sprake is van een (nood)situatie waar aan het einde van de coronacrisis geen sprake meer van zal zijn;
 • In sommige situaties wil jouw ex-partner niet zomaar akkoord gaan. Luister dan ook goed naar zijn of haar verhaal. Wat is de reden dat er niet extra opgevangen kan worden? Waar maakt hij of zij zich zorgen over? Wellicht wil hij of zij wel meedenken over andere opties om je kind op te vangen.

Wanneer jouw ex-partner niet wil meewerken

 • Probeer begrip te hebben voor de situatie van je ex-partner. Laat je niet op negatieve wijze beïnvloeden door zijn of haar verhaal;
 • Belast je kinderen niet met de situatie. Geef enkel aan dat het de andere ouder helaas niet lukt om te helpen met opvangen, maar dat je iets anders voor je kinderen gaat regelen.

Mijn kind heeft coronaklachten, moeten we wel of niet wisselen?

Op de vraag wat je moet doen wanneer je kind coronaklachten of klachten die op het coronavirus lijken heeft, heeft geen eenduidig antwoord. Het is namelijk aan de ouders om te bepalen wat er in die situatie gebeurt. Wel heeft het RIVM de volgende richtlijnen gegeven:

Wanneer je kind last heeft van één of meerdere symptomen, dan kan hij of zij besmet zijn met het coronavirus. Om te voorkomen dat meerdere mensen via jouw kind besmet kunnen raken met het coronavirus, is het verstandigst om je kind thuis te houden en niet te wisselen. Zodra de klachten (24 uur) voorbij zijn, kun je weer wisselen. Houd hierbij ook rekening met het belang van jouw kind. Als de ouders tegelijk ziek worden, zijn jullie verder van huis.”

De praktijk wijst vaak toch anders uit dan de theorie van het RIVM. Vaak zijn er voldoende redenen waarom ouders toch graag wisselen volgens de afgesproken zorgregeling:

 • Het kind en de andere ouder missen elkaar;
 • Jouw werk of het werk van je ex-partner is aangepast op de omgangsregeling;
 • Eén van jullie werkt in één van de cruciale beroepen en moet (extra) diensten draaien.

Als er nu veel verandert in de omgangsregeling, kan mijn ex mij hier dan aan houden als de crisis voorbij is?

Het kan voor jullie beiden bevrijdend zijn om er nu tijdelijk andere afspraken op na te houden. Uiteraard in overleg. Maak in ieder geval duidelijk dat het om tijdelijke afspraken gaat. Doe dit bij voorkeur schriftelijk, bijvoorbeeld via WhatsApp of e-mail, zodat je altijd zichtbaar bewijs hebt van de afspraak (en niet alleen mondeling). Natuurlijk biedt het leven geen zekerheden, maar de kans is vrij klein dat jullie hier later problemen mee zullen krijgen.

Een rechter zal immers niet zo vlot geneigd zijn om jullie tijdelijke afspraken om te zetten in een definitieve regeling. Als je nog wat extra zekerheid wilt, kun je ook (schriftelijk) een concrete periode afspreken, binnen welke periode tijdelijke afspraken gelden.

Wat moet ik doen als mijn ex net terug is van vakantie en ik mijn kind liever niet daar wil hebben?

Vraag je allereerst af wat de reden is dat jij jouw kind nu niet naar jouw ex-partner wilt laten gaan. Ben je zelf (over)bezorgd? Of voel je je eenzaam als je kind niet thuis is? Het is van belang om te handelen op een wijze die het beste is voor je kind. Zijn of haar gezondheid en veiligheid staat voorop.

Is je ex-partner op vakantie geweest naar een gebied dat is aangemerkt met een veiligheidsrisico? Ga dan met de andere ouder in gesprek. Bespreek het belang van het kind, maar laat ook je eigen gezondheid niet achterwege. Wat als jij besmet raakt via jouw kind door de ander? Door open en eerlijk dit gesprek aan te gaan, kunnen jullie samen tot de best mogelijke oplossing komen.

Je kind weghouden bij je ex

Let op: je hebt niet zomaar het recht om je kind weg te houden bij je ex-partner. Jullie hebben immers een afspraak gemaakt over de verdeling van de zorg- en opvoedtaken. Als ouder ben je verplicht deze afspraken op te volgen tenzij er sprake is van een zeer ingrijpende wijziging van omstandigheden. Uiteraard kan corona dit zijn, maar dan moeten er wel heel concrete zorgen zijn over de gezondheid van je kind.

Hulp bij het maken van afspraken van VZ Advocaten

De advocaten van VZ Advocaten zijn mediator en als advocaat-scheidingsmediator ook lid van de vFAS. Hierdoor beschikken zij over de nodige juridische kennis en proceservaring die goed van pas kan komen tijdens het maken van afspraken in mediation.

Bij VZ Advocaten bespreekt de advocaat-(scheidings)mediator met jullie welke afspraken gewenst zijn. Wij zorgen ervoor dat alle gewenste en passende afspraken worden vastgelegd.

Lukt het niet om de omgangsregeling met je kind in stand te houden? VZ-Advocaten kan jou helpen! Neem direct vrijblijvend contact met ons op.

Vraag vrijblijvend een gesprek aan

Hoe mediation je kan helpen bij de afspraken rondom co-ouderschap

In veel gevallen gaan kinderen na de scheiding van de ouders bij één van de ouders wonen. De meeste regelingen in Nederland zijn hierop gebaseerd. Toch kan het ook anders. Zo kun je ook kiezen voor co-ouderschap. Dit betekent dat je geen relatie meer hebt met je ex-partner, maar jullie wel kiezen voor een gelijkwaardige verdeling van de zorg- en opvoedtaken van jullie kinderen.

Co-ouderschap dient goed geregeld te worden. Niets is zo vervelend voor jou én je kind wanneer er onenigheid ontstaat door gebrekkige afspraken onderling. Een co-ouderschapsplan kan jullie hierbij helpen. Dit plan lijkt op een regulier ouderschapsplan, maar wijkt toch op een aantal belangrijke punten af. Een mediator kan helpen om samen een goed plan op te stellen.

Met behulp van familie mediation weet je zeker dat je geen belangrijke zaken rondom co-ouderschap over het hoofd ziet. In dit artikel staan wij stil bij de volgende onderwerpen:

 • Wanneer kiezen voor co-ouderschap?
 • Werkt co-ouderschap voor jouw kind?
 • Alimentatie
 • Afspraken maken door middel van mediation

Wil je co-ouderschap regelen met behulp van familie mediation? VZ-Advocaten kan jou kan helpen! Neem direct vrijblijvend contact met ons op.

E-mail of bel ons!

Lees verder onder de afbeelding

Co ouderschap

Wanneer kiezen voor co-ouderschap?

Het is niet in iedere situatie even slim om voor co-ouderschap te kiezen. De volgende punten zijn van belang wanneer jullie van co-ouderschap een succes willen maken:

 • Het is van belang dat jij en je ex-partner dicht bij elkaar wonen. Dit maakt het gemakkelijker om jullie kinderen naar school, sport en de club te brengen en weer op te halen. Je kunt hiervoor het beste een maximum afstand van 7 kilometer hanteren. Bij alle afstanden daarboven wordt het al een stuk lastiger om gezamenlijk voor de kinderen te zorgen.
 • Beide ex-partners moeten voor de volle 100% voor het co-ouderschap gaan. Het is van belang dat je veel samen overlegt. Dit betekent dat je veel contact hebt met je ex-partner. Is het lastig om op een gezonde manier met elkaar te communiceren? Dan is co-ouderschap misschien niet de beste keuze in jullie situatie.

Wanneer jij óf je ex-partner 40 uur per week werkt waardoor het kind naar de opvang zal moeten, terwijl de andere ouder wel gewoon thuis is; dan is co-ouderschap wellicht niet de beste keuze. Co-ouderschap moet je niet alleen willen, het moet ook kunnen in jullie situatie!

Werkt co-ouderschap voor jouw kind?

Het belangrijkste is natuurlijk dat co-ouderschap moet werken voor jouw kind of jullie kinderen. Niet ieder kind vindt het even prettig om evenveel bij vader als bij moeder te zijn. Sommige kinderen vinden het lastig om hiermee om te gaan. Toch is het wel mogelijk om hierop in te spelen als ouders. Zo kun je er bijvoorbeeld voor kiezen om ieder weekend te wisselen of juist ergens door de weeks. Let wel op dat je kind niet te vaak hoeft te wisselen. Dat brengt namelijk veel onrust met zich mee. Of co-ouderschap écht werkt voor jou en je kind ontdek je pas op het moment dat je het een paar weken hebt uitgeprobeerd.

Ben jij samen met je ex-partner en een mediator in overleg rondom de afspraken voor co-ouderschap? Betrek je kinderen hier dan ook bij! Een iets ouder kind kan vaak al heel goed zelf aangeven wat voor hem of haar het prettigst werkt.

Alimentatie

Een veelvoorkomende misvatting over co-ouderschap is dat er geen alimentatie betaald hoeft te worden. Dit is echter onjuist. Bij co-ouderschap hebben beide ouders evenveel kosten voor de kinderen. Wanneer de één een hoger inkomen heeft dan de ander, kan die ouder de kosten dus gemakkelijker dragen. Van degene met het hogere inkomen wordt dan verwacht dat hij of zij een stukje alimentatie zal betalen aan de ander. Dit om te voorkomen dat er tussen beide huishoudens een te grote disbalans is in hoe er voor de kinderen (financieel) gezorgd kan worden. Hoe hoog dit is, kun je laten berekenen door middel van een zogenaamde alimentatieberekening. Ook is het mogelijk om samen afspraken te maken, bijvoorbeeld dus met behulp van mediation.

Een andere mogelijkheid is het openen van een kinderrekening. Hier kunnen beide ouders naar ratio een bedrag op storten en bijvoorbeeld de kinderbijslag. Met deze rekening kunnen beide ouders bijvoorbeeld nieuwe schoenen kopen of andere zaken voor het kind bekostigen.

Afspraken maken door middel van mediation

Bij co-ouderschap delen jij en je ex-partner de zorg écht samen. In de meeste situaties wordt er gekozen voor een ‘week op, week af’ regeling. Dat betekent dat de kinderen de ene week bij ene ouder zijn en de andere week bij de andere ouder. Hoe jullie dit het beste kunnen regelen, kunnen jullie bespreken met behulp van een mediator.

De mediator helpt jullie door alle zaken, waar je aan moet denken bij co-ouderschap, op een rij te zetten. Met behulp van mediation wordt gezocht naar de best mogelijke oplossing voor jullie situatie. Goed en opbouwend overleg tussen jou en je ex-partner helpt om negatieve gevolgen voor de kinderen zo veel mogelijk te beperken.

Tijdens deze overlegmomenten met de mediator zullen er afspraken gemaakt worden rondom de volgende vraagstukken:

 • Hoe gaan jij en je ex-partner wonen?
 • Wat wordt de tijdsverdeling voor de kinderen op beide adressen?
 • Wat worden de financiële afspraken?
 • Hoe gaan jullie om met sport, familiefeesten en vakanties?

Daarnaast zal de mediator ook stilstaan bij eventuele valkuilen en risico’s van het co-ouderschap. Alle gemaakte afspraken worden daarna vastgelegd in het ouderschapsplan.

Hulp bij co-ouderschap van VZ Advocaten

Alle advocaten van VZ Advocaten zijn ook mediator. Hierdoor beschikken zij over juridische kennis die goed van pas kan komen tijdens het maken van onderlinge afspraken. Ook als het gaat om co-ouderschap. Alle gemaakte afspraken leggen wij vast in een ouderschapsplan. Dit ouderschapsplan  dienen wij – samen met een gemeenschappelijk verzoekschrift – bij de rechtbank in. De rechter  bekrachtigt dan de gemaakte afspraken in een beschikking.

Wil je co-ouderschap regelen met behulp van familie mediation? VZ-Advocaten kan jou kan helpen! Neem direct vrijblijvend contact met ons op.

E-mail of bel ons!

co-ouderschap-tips

10 tips voor succesvol co-ouderschap

De keuze voor co-ouderschap na een scheiding, kan kinderen de stabiliteit, het vertrouwen en de goede band met beide ouders geven die zo belangrijk is voor een stevige basis. Maar deze vorm van opvoeden is vaak gemakkelijker gezegd dan gedaan.

Het gezamenlijk ouderschap na een scheiding gaat misschien gepaard met stress, verdriet en een hoop andere emoties. Toch kan deze omgangsregeling voor jullie de juiste manier zijn, met name wanneer de opvoeding tijdens de relatie ook al min of meer gelijk verdeeld was. Het is de continuïteit van ‘het vertrouwde’ die ervoor zorgt dat kinderen zo min mogelijk last hebben van een scheiding. Rechtsinfo heeft daarom vier tips op een rijtje gezet die het co-ouderschap makkelijker maken.

1. Houd een kostenboekje bij

Geen zin in (nog meer) onhandige gesprekken met je ex over geldzaken? En wil je vermijden dat je je ex moet confronteren met de kosten van een schooluitje van twee maanden geleden? Houd dan samen in een overzichtelijk document bij welke kosten jullie maken. Zo kan ieder van jullie op elk moment de financiën inzien, en worden ongemakkelijke gesprekken (en daarmee de kans op extra spanning) vermeden.

2. Verdubbel de essentiële spullen

Het kan heel stressvol zijn om steeds bij te moeten houden waar de belangrijke spullen van de kinderen liggen: bij je ex-partner, of toch ergens in je eigen huis. Bovendien kan het voor spanning zorgen als de een er de ander steeds op moet wijzen ‘niets te vergeten’. Zorg ervoor dat je je hier niet druk om hoeft te maken en geef je kinderen een extra (goedkope?) pyjama, sportshirt en winterjas. Op deze manier kunnen jullie focussen op dingen die echt belangrijk zijn.

3. Wees flexibel

Het is nooit leuk als je (puberende) kinderen de zomerdagen liever in de tuin van hun moeder spenderen, terwijl het eigenlijk jouw week met de kinderen is. Of wanneer ze aangeven dat ze in de kerstvakantie liever bij hun vader zijn, in plaats van de afgesproken paar dagen bij jou. Maar als je het grote plaatje bekijkt, zie je dat je kinderen gelukkig worden als ze zelf kunnen bepalen wat ze doen. Als je je open en flexibel opstelt, zul je zien dat het misschien net zo vaak andersom is. Bovendien ben jij dan de eerste naar wie ze toekomen als ze ergens mee zitten.

4. Zie je ex als zakenpartner

Probeer je ex niet te zien als ex-geliefde, maar liever als een persoon met wie je een zakendeal gesloten hebt. Deze deal houdt in dat jullie allebei het beste willen voor de kinderen, en er samen voor zorgen dat de opvoeding optimaal is. Zodra je de ander los ziet van de problemen die jullie samen hadden, maar wel ziet als de vader of moeder van je kinderen, zal dit gezamenlijke doel gemakkelijker te bereiken zijn.

 

Bron: Tijdschrift j/m ouders en via www.jmouders.nl