Rechters: andere aanpak vechtscheidingen

Om kinderen bij vechtscheidingen te beschermen passen familierechters hun werkwijze aan. Initiatieven die bij verschillende rechtbanken zijn ontwikkeld en goed blijken te werken, worden volgend jaar landelijk ingevoerd. Een belangrijke verandering is dat altijd een regierechter wordt aangewezen, die alle geschillen rondom de scheiding behandelt.

Ook streeft de Rechtspraak naar een andere scheidingsprocedure, waarbij ouders gezamenlijk hun problemen aan de rechter voorleggen. Op die manier wordt hun conflict niet onnodig aangewakkerd.

Zo’n 70.000 kinderen maken jaarlijks de scheiding van hun ouders mee, met alle praktische, financiële en emotionele gevolgen van dien. Bij ongeveer 20 procent van de gezinnen verloopt dat niet goed. Ouders worden het niet eens over zorg voor de kinderen of de alimentatie of ze houden zich niet aan afspraken, wat kan leiden tot steeds nieuwe procedures.

Verbeteringen

Kinderen raken in zo’n situatie vaak blijvend beschadigd, vooral als de strijd via hen wordt uitgevochten. Om te voorkomen dat de gang naar de rechter daaraan bijdraagt, hebben rechters een visiedocument opgesteld waarin een reeks voorstellen staat om hun werkwijze te verbeteren. Daarbij staat het belang van het kind altijd voorop. Een aantal van die vernieuwingen wordt momenteel al op proef in de praktijk gebracht en door wetenschappers gevolgd. De Raad voor de rechtspraak heeft geld vrijgemaakt om geslaagde pilots landelijk in te voeren.

Regierechter

Een belangrijke verandering is dat altijd een regierechter wordt aangewezen, die alle geschillen rondom de scheiding behandelt, of het nu gaat om boedelscheiding of de verdeling van de zorg voor de kinderen. De rechter praat met de ouders en de kinderen en verzamelt zoveel mogelijk informatie. Zo krijgt de rechter een goed beeld van wat er allemaal speelt in een gezin en wat er nodig is om dat snel en goed op te lossen.

Afspraken over hulp

In Noord-Nederland hebben familierechters afspraken gemaakt met hulpverleners en gemeenten over de hulp die ouders en kinderen kunnen krijgen. Daardoor kunnen zij mensen gericht doorverwijzen en staat vooraf al vast dat de gemeente die hulp financiert. Dat scheelt heel veel tijd en vergroot de kans dat mensen op de juiste plek terechtkomen. De Rechtspraak wil dat zo’n uniform hulpaanbod overal in het land beschikbaar komt.

Belangenbehartiger voor het kind

Bij de rechtbank Zeeland-West-Brabant is veel ervaring opgedaan met de inzet van gedragsdeskundigen (psychologen, orthopedagogen) die als ‘bijzondere curator’ de belangen van het kind behartigen. De Rechtspraak wil ook daar landelijk mee verder, maar moet eerst afspraken maken over de financiering.

Bron: geciteerd van online magazine Mr.: door redactie Mr.

Indexering alimentatie 2017 vastgesteld op 2,1%

Indien de te betalen bijdrage niet wordt verhoogd met het indexeringspercentage, heeft de alimentatiegerechtigde de mogelijkheid om deze verhoging met terugwerkende kracht, tot 5 jaar terug, te incasseren. Indien de indexering enkele jaren niet wordt nageleefd, kan dit dus tot een hoge vordering leiden. De alimentatiegerechtigde heeft niet de plicht om de alimentatieplichtige erop te wijzen dat de indexering moet worden toegepast. De alimentatieplichtige moet dus zelf, ook indien hij daartoe geen verzoek heeft ontvangen, de te betalen bijdrage met ingang van 1 januari verhogen.

 

Indexering 2007-2017 in percentages

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
1,8 2,2 3,9 2,3 0,9 1,3 1,7 0,9 0,8 1,3% 2,1%

 

Wilt u weten of voor uw situatie de kinderalimentatie en/of partneralimentatie nog wel up-to-date is? VZ Advocaten biedt u de mogelijkheid om uw alimentatie te laten herberekenen en een schriftelijk advies te krijgen voor een vast bedrag van slechts € 275,- (excl. btw). Neem voor meer informatie hierover contact met ons op.

 

co-ouderschap-tips

10 tips voor succesvol co-ouderschap

De keuze voor co-ouderschap na een scheiding, kan kinderen de stabiliteit, het vertrouwen en de goede band met beide ouders geven die zo belangrijk is voor een stevige basis. Maar deze vorm van opvoeden is vaak gemakkelijker gezegd dan gedaan.

Het gezamenlijk ouderschap na een scheiding gaat misschien gepaard met stress, verdriet en een hoop andere emoties. Toch kan deze omgangsregeling voor jullie de juiste manier zijn, met name wanneer de opvoeding tijdens de relatie ook al min of meer gelijk verdeeld was. Het is de continuïteit van ‘het vertrouwde’ die ervoor zorgt dat kinderen zo min mogelijk last hebben van een scheiding. Rechtsinfo heeft daarom vier tips op een rijtje gezet die het co-ouderschap makkelijker maken.

1. Houd een kostenboekje bij

Geen zin in (nog meer) onhandige gesprekken met je ex over geldzaken? En wil je vermijden dat je je ex moet confronteren met de kosten van een schooluitje van twee maanden geleden? Houd dan samen in een overzichtelijk document bij welke kosten jullie maken. Zo kan ieder van jullie op elk moment de financiën inzien, en worden ongemakkelijke gesprekken (en daarmee de kans op extra spanning) vermeden.

2. Verdubbel de essentiële spullen

Het kan heel stressvol zijn om steeds bij te moeten houden waar de belangrijke spullen van de kinderen liggen: bij je ex-partner, of toch ergens in je eigen huis. Bovendien kan het voor spanning zorgen als de een er de ander steeds op moet wijzen ‘niets te vergeten’. Zorg ervoor dat je je hier niet druk om hoeft te maken en geef je kinderen een extra (goedkope?) pyjama, sportshirt en winterjas. Op deze manier kunnen jullie focussen op dingen die echt belangrijk zijn.

3. Wees flexibel

Het is nooit leuk als je (puberende) kinderen de zomerdagen liever in de tuin van hun moeder spenderen, terwijl het eigenlijk jouw week met de kinderen is. Of wanneer ze aangeven dat ze in de kerstvakantie liever bij hun vader zijn, in plaats van de afgesproken paar dagen bij jou. Maar als je het grote plaatje bekijkt, zie je dat je kinderen gelukkig worden als ze zelf kunnen bepalen wat ze doen. Als je je open en flexibel opstelt, zul je zien dat het misschien net zo vaak andersom is. Bovendien ben jij dan de eerste naar wie ze toekomen als ze ergens mee zitten.

4. Zie je ex als zakenpartner

Probeer je ex niet te zien als ex-geliefde, maar liever als een persoon met wie je een zakendeal gesloten hebt. Deze deal houdt in dat jullie allebei het beste willen voor de kinderen, en er samen voor zorgen dat de opvoeding optimaal is. Zodra je de ander los ziet van de problemen die jullie samen hadden, maar wel ziet als de vader of moeder van je kinderen, zal dit gezamenlijke doel gemakkelijker te bereiken zijn.

 

Bron: Tijdschrift j/m ouders en via www.jmouders.nl