premarital mediation traject - hoe werkt het precies

Zo ziet het Premarital Mediation traject eruit.

Vroeg of laat zullen veel relaties eraan geloven: het opstellen van voorwaarden. Of het nu partnerschapsvoorwaarden zijn, huwelijkse voorwaarden of een samenlevingscontract. Voor iedere vorm van een relatie is er wel een sjabloon dat bij de notaris getekend mag worden. Toch bevinden de meeste koppels zich in deze fase vaak op een roze wolk en denken zij niet goed na over waar zij nu eigenlijk voor tekenen. Met name de uitgangspunten voor wanneer de relatie veranderd.

Te vaak zien wij binnen onze praktijk dat partijen denken dat ze de zaken goed geregeld hebben, maar als ze uit elkaar gaan, dat niet zo blijkt te zijn. In sommige gevallen hebben ze zelfs geen idee waar ze nu voor getekend hebben.

Zo kennen we vast allemaal wel een relatie waar ze vechtend en snauwend uit elkaar zijn gegaan, mede omdat het niet (of niet goed) geregeld was. Door middel van premarital mediation, zorg je er als koppel voor dat je vooraf spreekt over alle ins en outs van jullie relatie, wat je daarvan verwacht en hoe je omgaat met veranderende situaties.

In dit blog bespreken we de volgende onderwerpen:

Wat is premarital mediation?

Premarital mediation is een vorm van mediation waarmee je samen, onder begeleiding van een mediator, alle scenario’s bespreekt om zo een duidelijk toekomstbeeld te krijgen over hoe jullie willen omgaan met bepaalde situaties binnen jullie relatie. Denk hierbij bijvoorbeeld aan wat er gebeurt als er kinderen komen en de zorgverdeling hiervan. Hoe moet er dan omgegaan worden met een vermindering in verdiencapaciteit en hoe wordt het pensioen geregeld in de situatie van een huisouder?

Het is maar één van de onderwerpen die aan bod kunnen komen, maar je zult je verbazen over hoeveel mensen dit soort zaken ‘op zijn beloop’ laten. Tijdens premarital mediation zullen er doordachte voorwaarden op maat worden opgesteld, zoals jullie die belangrijk vinden en ook echt begrijpen. Voorkomen is dan ook beter dan genezen.

Lees ook: 15 dingen die koppels vergeten te bespreken voordat ze gaan trouwen of samenwonen

Wanneer kom je in aanmerking voor premarital mediation?

Premarital mediation is niet alleen voor degene die het huwelijksbootje instappen. Bij de volgende situaties kom je in aanmerking om door middel van premarital mediation een prenup of huwelijkse voorwaarden op maat op te stellen:

  • Samenwonen op basis van een samenlevingsovereenkomst
  • Samenwonen op basis van partnerschapsvoorwaarden
  • Trouwen in gemeenschap van (beperkte) goederen
  • Tijdens een (gelukkig) huwelijk

Het doel van premarital mediation is dat mensen in een bepaalde relatievorm, die een (huwelijks)contract aangaan of zijn aangegaan, alles duidelijk hebben besproken zodat partners sterker in hun relatie staan en levensveranderende toekomstscenario’s zo soepel als mogelijk doorlopen kunnen worden.

huwelijkse voorwaarden - prenup - mediation

Hoe premarital mediation in zijn werking gaat

Premartial mediation is een variërende methode die verschilt per situatie. Toch kunnen we een globaal overzicht geven van hoe premarital mediation in zijn werking gaat.

Stap 1: Het kennismakingsgesprek

Het vrijblijvende kennismakingsgesprek is zowel voor de mediator als voor het koppel van belang. Tijdens dit gesprek zal onze premarital mediator haarzelf voorstellen en de onderwerpen toelichten die tijdens het traject besproken zullen worden. Uiteraard kunnen jullie zelf ook onderwerpen aandragen.

Voorbeelden van onderwerpen die besproken worden zijn als volgt:

  • Kinderen
  • Financiën
  • Communicatie
  • Vrijetijdsbesteding
  • Geloofsovertuiging
  • Verwachtingen van het huwelijk/relatie

Daarnaast neemt zij jullie mee in hoe de uitwerking (in samenwerking met de notaris) eruit zal komen te zien. En uiteraard komen de kosten ook aan bod.

Stap 2: Het eerste inhoudelijke gesprek

Voorafgaand aan het eerste inhoudelijke gesprek sturen jullie je visie over de bepaalde onderwerpen op naar de premarital mediator. Dit biedt haar de kans om zich goed in te lezen en te zien waar de valkuilen liggen voor mogelijke problemen.

Tijdens het eerste gesprek worden de onderwerpen en valkuilen uitvoerig besproken aan de hand van serieuze en soms best confronterende vragen.

Stap 3: Het tweede inhoudelijke gesprek

Doordat mensen informatie het beste verwerken als ze het een en ander even hebben kunnen laten bezinken, plannen we een tweede gesprek. Tijdens het tweede gesprek van het premarital mediation traject, duiken we nogmaals diep in op de besproken onderwerpen, met extra aandacht voor de zaken waar jullie toch verschillend over blijken te denken. Van ieder gesprek dat er wordt gevoerd, worden verslagen gemaakt.

In sommige gevallen hoeft er na het tweede gesprek geen inhoudelijk derde gesprek meer te komen. Dan kunnen de afspraken/overwegingen dus direct worden opgeschreven (in een considerand) en aan de notaris worden gestuurd. Deze zal de considerands dan opnemen in de officiële akte. Wel zal er nog een moment worden geprikt om samen alles nog een laatste keer door te nemen (nadat het op schrift staat), om er echt zeker van te zijn dat jullie “ja” zeggen tegen alle afspraken en deze dus ook heel goed begrijpen.

Lees ook: Wat zijn huwelijkse voorwaarden en waarom moet je dit regelen voor je huwelijk?

Stap 4: Samen het diepe in springen

Na het premarital mediation traject en het vastleggen van jullie afspraken bij de notaris, beginnen jullie aan jullie nieuwe toekomst. Toch is het verstandig om zo af en toe nog te evalueren op de gemaakte afspraken. Zo kan het zijn dat met de tijd sommige dingen toch veranderen en jullie wijzigingen willen aanbrengen in de overeengekomen afspraken.

Ben jij (of ken jij) iemand die binnenkort de volgende stap in hun relatie gaat zetten en wil jij ook alles duidelijk in kaart brengen om sterker de toekomst tegen te gaan? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Gerelateerde berichten

Hulp voor je kind bij en na de scheiding

Hulp voor je kind bij en na de scheiding

Een scheiding is lastig voor alle betrokkenen, maar zeker voor kinderen. Vaak worden ze over het hoofd gezien of zijn…
4 redenen om met een parenting coordinator te werken

4 redenen om met een parenting coordinator te werken

Wanneer jij en je ex-partner na een scheiding onenigheid met elkaar hebben of krijgen, heeft die situatie waarschijnlijk een negatieve…
15 dingen die koppels vergeten te bespreken voordat ze gaan trouwen (of samenwonen)

15 dingen die koppels vergeten te bespreken voordat ze gaan trouwen (of samenwonen)

Uit onderzoek blijkt dat, onder meer, gebrek aan communicatie en onrealistische (of onuitgesproken) verwachtingen de meest voorkomende redenen zijn waarom…