Afspraken maken rondom partner- en kinderalimentatie met behulp van een advocaat of mediator

Samen met jouw partner hebben jullie de beslissing genomen dat het beter is om uit elkaar te gaan. Dat betekent dat jullie nu veel moeten gaan regelen. Denk bijvoorbeeld aan het maken van afspraken rondom de opvoeding van jullie kinderen. Maar ook het betalen van partner- en kinderalimentatie dient besproken te worden. Komen jullie hier zelf uit of schakelen jullie de hulp in van een advocaat of mediator?

Een echtscheiding is voor niemand leuk. Maar het als helemaal vervelend wanneer je (gedeeltelijk) afhankelijk bent van het inkomen van je ex-partner, bijvoorbeeld omdat je de keuze hebt gemaakt
om minder te werken voor de kinderen. Want hoe ga je dan straks rondkomen?

In dit blogartikel vertellen we je wat je moet weten over het maken van afspraken rondom partneren kinderalimentatie met je ex-partner. Daarvoor staan wij stil bij de volgende onderwerpen:

 • Onderhoudsplicht
 • Alimentatie vaststellen
  • Partneralimentatie
  • Kinderalimentatie
 • Hulp bij het maken van afspraken

Hulp nodig bij het maken van afspraken rondom alimentatie? VZ-Advocaten kan jou kan helpen! Neem direct vrijblijvend contact met ons op.

E-mail of bel ons!

Onderhoudsplicht

Wanneer jij en je ex-partner besluiten om van elkaar te scheiden, komt hier een heleboel bij kijken. Eén van die dingen is bijvoorbeeld de onderhoudsplicht. Kort gezegd betekent dit dat je op financieel gebied voor elkaar moet blijven zorgen. De zogeheten lotsverbondenheid ontstaan door het huwelijk. Dus wanneer jij jouw baan hebt opgezegd of minder bent gaan werken om voor de kinderen te gaan zorgen, of jij vanwege een andere reden financieel niet voor jezelf kunt zorgen, zal jouw ex-partner je financieel moeten blijven ondersteunen, indien dit nodig is.

Wil je meer weten over de onderhoudsplicht en in welke situaties hier sprake van is? Bekijk dan de informatie op de site van de Rijksoverheid.

afspraken rondom alimentatie

Alimentatie vaststellen

Het vaststellen van de alimentatie is geen gemakkelijke klus. Jouw financiële belangen zullen heel anders zijn dan die van jouw ex-partner, waardoor het soms lastig is om goede afspraken te maken.
Dat wat jij een acceptabel maandbedrag vindt, dan wel nodig hebt, vindt jouw ex-partner misschien wel te hoog.

Je hebt recht op alimentatie wanneer je na de scheiding onvoldoende inkomsten hebt om rond te komen. Daarbij wordt er gekeken naar:

 • Jouw levensstandaard en dat van de kinderen gedurende jullie huwelijk of geregistreerd partnerschap;
 • Het inkomen dat je zelf in redelijk zult kunnen genereren.

Alimentatie is te onderscheiden in twee varianten: partneralimentatie en kinderalimentatie.

Kinderalimentatie

Als ouders van één of meerdere kinderen ben je verantwoordelijk voor de verzorging en opvoeding. Dus ook financieel. Dit is wettelijk geregeld. De kinderalimentatie geldt voor jouw kind tot hij of zij de leeftijd van 18 jaar bereikt. Daarna dien je te betalen voor de kosten van levensonderhoud en studie tot 21 jaar. Je kunt echter ook met elkaar afspreken dat je ook na het 21e levensjaar van jouw kind gedurende zijn of haar studie zult blijven bijdrage. Vanaf 18 jaar zal het kind zelf de alimentatie ontvangen, daarvoor gaat het naar de ouder die de meeste verantwoordelijkheid draagt voor het kind. Maar ook hiervoor kun je weer andere afspraken maken.

Partneralimentatie

Je hebt recht op partneralimentatie wanneer je onvoldoende financiële middelen hebt om in jouw eigen levensonderhoud te kunnen voorzien. In dit geval is jouw ex-partner degene die jou hier
financieel in zal moeten ondersteunen.

De hoogte van de partneralimentatie wordt berekend aan de hand van de behoefte en de draagkracht. Dat betekent dat er wordt gekeken naar wat jij nodig hebt (behoefte) en wat jouw ex-partner kan betalen. Zo wordt jouw ex-partner ook beschermd. Hij of zij zal nooit meer hoeven te betalen dan hij of zij daadwerkelijk kan betalen.

NB: de kosten van de kinderen moeten eerst altijd gedekt zijn voordat je toekomt aan een eventuele vraag van partneralimentatie.

Hulp bij het maken van afspraken

Het maken van afspraken over de hoogte van partner- en kinderalimentatie kan dus lastig zijn. Voor de één kunnen de bedragen niet hoog genoeg zijn, terwijl de ander het bedrag liever wat lager ziet of helemaal niets wenst bij te dragen in de kosten van levensonderhoud. Je gaat immers niet voor niets uit elkaar en vaak gaat dat toch gepaard met een idee dat je je niet meer (financieel)
verantwoordelijk voelt voor de ander dan wel wilt voelen.

Een onafhankelijke alimentatieberekening kan helpen om meer inzicht te geven in de mogelijkheden van jou en je ex-partner. Om te voorkomen dat jullie alsnog op slechte voet uit elkaar gaan, kunnen jullie ervoor kiezen om hulp in te schakelen van een onafhankelijke partij bij het maken van de afspraken. Hij of zij kan jullie dan voorlichten over alle ins en outs voor wat betreft het
alimentatievraagstuk.

Deze onafhankelijke partij kan een advocaat maar ook een mediator zijn. Wanneer jullie op het moment van het maken van afspraken nog goed met elkaar kunnen overleggen, kan een mediator jullie goed helpen. Hij of zij kijkt naar beide situaties en zoekt een gouden middenweg waar beide partijen tevreden mee zijn.

Is een goed overleg tussen jou en je ex-partner niet meer mogelijk? Dan kun je kiezen voor een advocaat. De advocaat zal zijn of haar best doen om het meest optimale voor jou voor elkaar te krijgen. Hierbij houdt hij of zij dus geen rekening met de wensen, behoeften en situatie van je ex-partner.

Mocht er in de toekomst iets veranderen aan jouw financiële plaatje of aan dat van je ex-partner? Ook dan kan een mediator jullie helpen om de afspraken rondom de alimentatie te herzien.

Hulp vragen bij VZ Advocaten

De advocaten van VZ Advocaten zijn mediator en als advocaat-scheidingsmediator ook lid van de vFAS. Hierdoor beschikken zij over de nodige juridische kennis en proceservaring die goed van pas
kan komen tijdens Mediation of een procedure.

Hulp nodig bij het maken van afspraken rondom alimentatie? VZ-Advocaten kan jou kan helpen! Neem direct vrijblijvend contact met ons op.

E-mail of bel ons!

Indexeringspercentage alimentatie 2021 vastgesteld op 3,0%

Indien de te betalen bijdrage niet wordt verhoogd met het indexeringspercentage, heeft de alimentatiegerechtigde de mogelijkheid om deze verhoging met terugwerkende kracht, tot 5 jaar terug, te incasseren. Indien de indexering enkele jaren niet wordt nageleefd, kan dit dus tot een hoge vordering leiden. De alimentatiegerechtigde heeft niet de plicht om de alimentatieplichtige erop te wijzen dat de indexering moet worden toegepast. De alimentatieplichtige moet dus zelf, ook indien hij daartoe geen verzoek heeft ontvangen, de te betalen bijdrage met ingang van 1 januari verhogen.

 

Indexering 2010-2020 in percentages

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
2,3 0,9 1,3 1,7 0,9 0,8 1,3 2,1 1,5 2,0 2,5

 

Wilt u weten of voor uw situatie de kinderalimentatie en/of partneralimentatie nog wel up-to-date is? VZ Advocaten biedt u de mogelijkheid om uw alimentatie te laten herberekenen en een schriftelijk advies te krijgen voor een vast bedrag van slechts € 275,- (excl. btw). Neem voor meer informatie hierover contact met ons op.

Hoe mediation je kan helpen bij de afspraken rondom co-ouderschap

In veel gevallen gaan kinderen na de scheiding van de ouders bij één van de ouders wonen. De meeste regelingen in Nederland zijn hierop gebaseerd. Toch kan het ook anders. Zo kun je ook kiezen voor co-ouderschap. Dit betekent dat je geen relatie meer hebt met je ex-partner, maar jullie wel kiezen voor een gelijkwaardige verdeling van de zorg- en opvoedtaken van jullie kinderen.

Co-ouderschap dient goed geregeld te worden. Niets is zo vervelend voor jou én je kind wanneer er onenigheid ontstaat door gebrekkige afspraken onderling. Een co-ouderschapsplan kan jullie hierbij helpen. Dit plan lijkt op een regulier ouderschapsplan, maar wijkt toch op een aantal belangrijke punten af. Een mediator kan helpen om samen een goed plan op te stellen.

Met behulp van familie mediation weet je zeker dat je geen belangrijke zaken rondom co-ouderschap over het hoofd ziet. In dit artikel staan wij stil bij de volgende onderwerpen:

 • Wanneer kiezen voor co-ouderschap?
 • Werkt co-ouderschap voor jouw kind?
 • Alimentatie
 • Afspraken maken door middel van mediation

Wil je co-ouderschap regelen met behulp van familie mediation? VZ-Advocaten kan jou kan helpen! Neem direct vrijblijvend contact met ons op.

E-mail of bel ons!

Lees verder onder de afbeelding

Co ouderschap

Wanneer kiezen voor co-ouderschap?

Het is niet in iedere situatie even slim om voor co-ouderschap te kiezen. De volgende punten zijn van belang wanneer jullie van co-ouderschap een succes willen maken:

 • Het is van belang dat jij en je ex-partner dicht bij elkaar wonen. Dit maakt het gemakkelijker om jullie kinderen naar school, sport en de club te brengen en weer op te halen. Je kunt hiervoor het beste een maximum afstand van 7 kilometer hanteren. Bij alle afstanden daarboven wordt het al een stuk lastiger om gezamenlijk voor de kinderen te zorgen.
 • Beide ex-partners moeten voor de volle 100% voor het co-ouderschap gaan. Het is van belang dat je veel samen overlegt. Dit betekent dat je veel contact hebt met je ex-partner. Is het lastig om op een gezonde manier met elkaar te communiceren? Dan is co-ouderschap misschien niet de beste keuze in jullie situatie.

Wanneer jij óf je ex-partner 40 uur per week werkt waardoor het kind naar de opvang zal moeten, terwijl de andere ouder wel gewoon thuis is; dan is co-ouderschap wellicht niet de beste keuze. Co-ouderschap moet je niet alleen willen, het moet ook kunnen in jullie situatie!

Werkt co-ouderschap voor jouw kind?

Het belangrijkste is natuurlijk dat co-ouderschap moet werken voor jouw kind of jullie kinderen. Niet ieder kind vindt het even prettig om evenveel bij vader als bij moeder te zijn. Sommige kinderen vinden het lastig om hiermee om te gaan. Toch is het wel mogelijk om hierop in te spelen als ouders. Zo kun je er bijvoorbeeld voor kiezen om ieder weekend te wisselen of juist ergens door de weeks. Let wel op dat je kind niet te vaak hoeft te wisselen. Dat brengt namelijk veel onrust met zich mee. Of co-ouderschap écht werkt voor jou en je kind ontdek je pas op het moment dat je het een paar weken hebt uitgeprobeerd.

Ben jij samen met je ex-partner en een mediator in overleg rondom de afspraken voor co-ouderschap? Betrek je kinderen hier dan ook bij! Een iets ouder kind kan vaak al heel goed zelf aangeven wat voor hem of haar het prettigst werkt.

Alimentatie

Een veelvoorkomende misvatting over co-ouderschap is dat er geen alimentatie betaald hoeft te worden. Dit is echter onjuist. Bij co-ouderschap hebben beide ouders evenveel kosten voor de kinderen. Wanneer de één een hoger inkomen heeft dan de ander, kan die ouder de kosten dus gemakkelijker dragen. Van degene met het hogere inkomen wordt dan verwacht dat hij of zij een stukje alimentatie zal betalen aan de ander. Dit om te voorkomen dat er tussen beide huishoudens een te grote disbalans is in hoe er voor de kinderen (financieel) gezorgd kan worden. Hoe hoog dit is, kun je laten berekenen door middel van een zogenaamde alimentatieberekening. Ook is het mogelijk om samen afspraken te maken, bijvoorbeeld dus met behulp van mediation.

Een andere mogelijkheid is het openen van een kinderrekening. Hier kunnen beide ouders naar ratio een bedrag op storten en bijvoorbeeld de kinderbijslag. Met deze rekening kunnen beide ouders bijvoorbeeld nieuwe schoenen kopen of andere zaken voor het kind bekostigen.

Afspraken maken door middel van mediation

Bij co-ouderschap delen jij en je ex-partner de zorg écht samen. In de meeste situaties wordt er gekozen voor een ‘week op, week af’ regeling. Dat betekent dat de kinderen de ene week bij ene ouder zijn en de andere week bij de andere ouder. Hoe jullie dit het beste kunnen regelen, kunnen jullie bespreken met behulp van een mediator.

De mediator helpt jullie door alle zaken, waar je aan moet denken bij co-ouderschap, op een rij te zetten. Met behulp van mediation wordt gezocht naar de best mogelijke oplossing voor jullie situatie. Goed en opbouwend overleg tussen jou en je ex-partner helpt om negatieve gevolgen voor de kinderen zo veel mogelijk te beperken.

Tijdens deze overlegmomenten met de mediator zullen er afspraken gemaakt worden rondom de volgende vraagstukken:

 • Hoe gaan jij en je ex-partner wonen?
 • Wat wordt de tijdsverdeling voor de kinderen op beide adressen?
 • Wat worden de financiële afspraken?
 • Hoe gaan jullie om met sport, familiefeesten en vakanties?

Daarnaast zal de mediator ook stilstaan bij eventuele valkuilen en risico’s van het co-ouderschap. Alle gemaakte afspraken worden daarna vastgelegd in het ouderschapsplan.

Hulp bij co-ouderschap van VZ Advocaten

Alle advocaten van VZ Advocaten zijn ook mediator. Hierdoor beschikken zij over juridische kennis die goed van pas kan komen tijdens het maken van onderlinge afspraken. Ook als het gaat om co-ouderschap. Alle gemaakte afspraken leggen wij vast in een ouderschapsplan. Dit ouderschapsplan  dienen wij – samen met een gemeenschappelijk verzoekschrift – bij de rechtbank in. De rechter  bekrachtigt dan de gemaakte afspraken in een beschikking.

Wil je co-ouderschap regelen met behulp van familie mediation? VZ-Advocaten kan jou kan helpen! Neem direct vrijblijvend contact met ons op.

E-mail of bel ons!

Indexeringspercentage alimentatie 2020 vastgesteld op 2,5%

Indien de te betalen bijdrage niet wordt verhoogd met het indexeringspercentage, heeft de alimentatiegerechtigde de mogelijkheid om deze verhoging met terugwerkende kracht, tot 5 jaar terug, te incasseren. Indien de indexering enkele jaren niet wordt nageleefd, kan dit dus tot een hoge vordering leiden. De alimentatiegerechtigde heeft niet de plicht om de alimentatieplichtige erop te wijzen dat de indexering moet worden toegepast. De alimentatieplichtige moet dus zelf, ook indien hij daartoe geen verzoek heeft ontvangen, de te betalen bijdrage met ingang van 1 januari verhogen.

 

Indexering 2008-2018 in percentages

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
3,9 2,3 0,9 1,3 1,7 0,9 0,8 1,3 2,1 1,5 2,0

 

Wilt u weten of voor uw situatie de kinderalimentatie en/of partneralimentatie nog wel up-to-date is? VZ Advocaten biedt u de mogelijkheid om uw alimentatie te laten herberekenen en een schriftelijk advies te krijgen voor een vast bedrag van slechts € 275,- (excl. btw). Neem voor meer informatie hierover contact met ons op.

Uit elkaar gaan met een kind, hoe doe je dat?

Besluiten om uit elkaar te gaan, is een zware beslissing. Helemaal als jullie samen kinderen hebben. Maar als jullie ongelukkig zijn in de relatie, is het meestal de beste optie. Zowel voor jou als je kinderen. Ondanks dat het wellicht beter is voor de gezinssituatie om uit elkaar te gaan, heeft een scheiding veel impact op een kind. Het is een heftige emotionele gebeurtenis, waarbij veel verandert.

Bij het uit elkaar gaan met een kind is het belangrijk om een vechtscheiding te voorkomen. Onderzoek wijst namelijk uit dat een vechtscheiding een groot risico op gedragsproblemen bij kinderen veroorzaakt. Door samen goede afspraken te maken en ‘normaal’ tegen elkaar te doen, worden deze risico’s aanzienlijk verkleind.

Bij het uit elkaar gaan met een kind komt veel kijken. In dit artikel lichten wij de volgende deelonderwerpen verder toe:

• Het nieuws vertellen
• Omgangsregeling
• Kinderalimentatie
• Ouderschapsplan
• Zeggenschap niet-verzorgende ouder

 

Wil je weten hoe je het scheidingsproces zo goed mogelijk kunt laten verlopen? Neem dan contact met ons op. Wij staan je graag te woord en beantwoorden al je vragen, zodat je weet wat je te wachten staat.

E-mail of bel ons!

Lees verder onder de afbeelding.

uit elkaar gaan met een kind

Het nieuws vertellen

Je kinderen vertellen dat jij en je partner uit elkaar gaan, is misschien wel het moeilijkste in het gehele proces. Hoe pak je zoiets aan? Wanneer is het beste moment? ’s Ochtends bij het ontbijt? Of juist ’s avonds bij het vertellen van een verhaaltje voor het slapengaan?

Het is belangrijk om een goed moment te kiezen en een plek waar je kind zich veilig voelt. Voer, als het kan, het gesprek samen met je partner en spreek daarbij van te voren af wie wat zal gaan zeggen. Op dit moment draait het niet om jullie, maar om je kind en zijn of haar reactie en gevoelens.

Doordat je samen het gesprek voert, laat je het kind zien dat jullie nog wel in staat zijn om samen beslissingen te nemen. Daarnaast denken kinderen al gauw dat het hun schuld is. Wees hier duidelijk in en geef aan dat het kind hier niets aan kan doen. Bespreek ook de veranderingen die op korte termijn zullen plaats vinden, of één van de ouders zal verhuizen en hoe vaak het kind hem of haar nog zal zien.

Eindig het gesprek door te vragen naar de mening van je kinderen. Zorg ervoor dat alle kinderen hun emoties en mening kwijt kan. Het is belangrijk om zelf rustig te blijven, ongeacht de reactie van je kind. Laat hem of haar weten dat je er voor hem bent

Omgangsregeling

Naast dat het heel belangrijk is om veel aandacht aan je kinderen te besteden, moeten er ook andere zaken geregeld worden. Zo zal er bijvoorbeeld een omgangsregeling getroffen moeten worden. Hierin leg je samen met je partner vast wie er voor de kinderen gaat zorgen en hoe vaak de andere ouder het kind te zien krijgt. Daarnaast moeten er afspraken gemaakt worden over de verdeling van vakanties en de feestdagen.

Denk goed na over de afspraken die je onderling maakt. Bij een co-ouderschap zien beide ouders de kinderen evenveel. Daarbij is het eigenlijk ook van belang dat beide ouders bij elkaar in de buurt blijven wonen. In het meest ideale plaatje lukt het jullie om samen afspraken te maken over de omgang met jullie kinderen. Hier kun je eventueel een mediator voor inschakelen of een advocaat indien jullie er samen niet uitkomen.

Kinderalimentatie

Zodra jullie een duidelijke omgangsregeling hebben bepaald, is alimentatie het volgende punt dat besproken dient te worden. Neem jij het grootste deel van de zorg voor de kinderen op je? Dan zal je ex jou een stukje kinderalimentatie moeten betalen. De hoeveelheid hangt af van de omgangsregeling en jullie inkomens, maar ook van het eventueel te ontvangen kindgebonden budget.

Ouderschapsplan

Alle gemaakte afspraken rondom de opvoeding van je kind leg je vast in een ouderschapsplan. Ook de afspraken rondom de omgang en kinderalimentatie leg je hierin vast. Bij een scheiding of gezamenlijk gezag is een ouderschapsplan verplicht. In alle andere situaties niet, maar wel verstandig. Door de afspraken op papier te zetten, weten jullie beide waar je aan toe bent als ouder. Dit geldt ook voor je kinderen.

Zeggenschap niet-verzorgende ouder

Heb je als biologische vader je kinderen erkend en daarnaast het ouderlijk gezag aangevraagd? Dan behoud je de zeggenschap over je kind, ook al ben je de niet-verzorgende ouder. Dat betekent dat belangrijke beslissingen over bijvoorbeeld de opvoeding of schoolkeuze een gedeelde verantwoordelijkheid is.

Ook de formele zaken zoals het aanvragen van een paspoort of het inschrijven bij de gemeente dien je samen met je ex af te handelen. Indien je dit gezag nog niet hebt, is het wellicht aan te raden dit te gaan regelen. Alleen dan kun je namelijk invloed uitoefenen op alle belangrijke dingen in het leven van je kinderen!

 

Is een scheiding onvermijdelijk? Ga dan op een respectvolle manier uit elkaar. Dat kan met de hulp van een mediator. Meer weten? Neem vrijblijvend contact met ons op. Wij staan voor jou klaar met het beste advies.

E-mail of bel ons!

Indexering alimentatie 2019 vastgesteld op 2%

Indien de te betalen bijdrage niet wordt verhoogd met het indexeringspercentage, heeft de alimentatiegerechtigde de mogelijkheid om deze verhoging met terugwerkende kracht, tot 5 jaar terug, te incasseren. Indien de indexering enkele jaren niet wordt nageleefd, kan dit dus tot een hoge vordering leiden. De alimentatiegerechtigde heeft niet de plicht om de alimentatieplichtige erop te wijzen dat de indexering moet worden toegepast. De alimentatieplichtige moet dus zelf, ook indien hij daartoe geen verzoek heeft ontvangen, de te betalen bijdrage met ingang van 1 januari verhogen.

 

Indexering 2008-2018 in percentages

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2,2 3,9 2,3 0,9 1,3 1,7 0,9 0,8 1,3 2,1 1,5

 

Wilt u weten of voor uw situatie de kinderalimentatie en/of partneralimentatie nog wel up-to-date is? VZ Advocaten biedt u de mogelijkheid om uw alimentatie te laten herberekenen en een schriftelijk advies te krijgen voor een vast bedrag van slechts € 275,- (excl. btw). Neem voor meer informatie hierover contact met ons op.