Wat doet een scheidingsmediator als er een kind betrokken is?

Jaarlijks zijn er maar liefst 50.000 kinderen die te maken krijgen met het feit dat hun ouders uit elkaar gaan. Een deel van deze ouders is getrouwd, een ander deel gaat ‘simpelweg’ uit elkaar. Wist je dat 1 op de 5 scheidingen moeizaam verloopt? Kinderen krijgen hier vaak veel van mee, bewust én onbewust. Dit kan nare gevolgen hebben.

Het uit elkaar gaan of een scheiding maken veel emoties los. Niet alleen bij de ouders. Zeker ook bij de kinderen. Kinderen komen in een soort tweestrijd terecht, waarbij ze geen kant kunnen en willen kiezen. Ze zijn immers trouw aan beide ouders. Met behulp van een scheidingsmediator is het voor ouders mogelijk om de schade zo veel mogelijk te beperken.

De volgende onderwerpen met betrekking tot scheidingsmediation komen aan bod in dit artikel: 

  • Het effect op een kind
  • Passende oplossing
  • Ouderschapsplan

Wil je weten hoe mediation jou kan helpen? Neem dan direct contact met ons op

E-mail of bel ons!

Lees verder onder de afbeelding

wat doet een scheidingsmediator

Het effect op een kind

Zoals hierboven al aangegeven kan een scheiding veel impact hebben op een kind. Een kind geeft zichzelf vaak de schuld wanneer zijn of haar ouders ongelukkig zijn. Kinderen zien zichzelf als de dader, de aanstichter van de scheiding. Terwijl dit natuurlijk helemaal niet het geval is. 

Daarnaast heeft een kind nooit om een scheiding gevraagd, toch moet hij wel dealen met alle gevolgen die dit met zich meebrengt. Kenmerkend voor (jonge) kinderen is dat zij niet vaak uitspreken wat ze nu écht denken, wat ze voelen of waar ze last van hebben. 

Niet alleen vraagt het uit elkaar gaan veel van een kind. Ook ouders ervaren de nodige stress. Er moet immers veel geregeld worden, vaak op een zo kort mogelijke termijn. Het loslaten van de relatie is niet zo maar gedaan. Hierbij spelen veel emotie een grote rol waardoor er soms minder aandacht is voor de gevoelens van het kind.

Passende oplossing

Om ervoor te zorgen dat ouders hun kind niet uit het oog verliezen, kan er gekozen worden om een scheidingsmediator in te schakelen. Deze mediator helpt ex-geliefden om met elkaar in gesprek te gaan én te blijven, tijdens en na de scheiding. Er wordt gezocht naar de best mogelijke oplossing voor zowel de ouders als het kind. 

Een scheidingsmediator is een professionele bemiddelaar die volledig onafhankelijk werkt. Dat betekent dat de mediator nooit de kant van één van de partijen zal kiezen en hij zal ook geen standpunt innemen. 

Wanneer ouders naar een passende oplossing willen zoeken met behulp van een scheidingsmediator, is het van belang dat beide partijen vrijwillig meewerken. De afspraken die onder begeleiding van een mediator worden gemaakt, worden in een convenant vastgelegd. Dit zijn bijvoorbeeld afspraken over de woning, pensioenen, partneralimentatie en de verdeling van de inboedel.

Ouderschapsplan

Wanneer je een kind hebt en besluit uit elkaar te gaan, zul je samen een ouderschapsplan op moeten stellen. In dit plan staan alle afspraken die te maken hebben met je kind. Een scheidingsmediator kan je helpen bij het opstellen van een ouderschapsplan. 

In principe zijn ouders vrij om te bepalen welke afspraken er in het ouderschapsplan worden vastgelegd. Echter zijn er wel een aantal wettelijke minimumeisen. Zo moeten er afspraken zijn over het regelen van zorg, opvoeding en omgang omtrent de kinderen, het regelen van elkaar informeren over belangrijke onderwerpen zoals de schoolkeuze en opvoeding van minderjarige kinderen.

Afspraken over dagelijkse zorg, sport, medische zorg, vakanties, verjaardagen en het halen en brengen van kinderen zijn aan te raden om mee te nemen in het ouderschapsplan. Dit is echter niet verplicht.

Beide ouders zijn eveneens verplicht om een bijdrage te leveren in de kosten van verzorging en opvoeding van hun kinderen. In sommige gevallen kan er daarnaast ook sprake zijn van een behoefte aan een financiële aanvulling op de kosten van levensonderhoud van een ex-partner. Om conflicten nu en in de toekomst te voorkomen, is het belangrijk om je goed voor te laten lichten en duidelijke afspraken te maken. 

Een scheidingsmediator legt je graag uit wat jouw rechten en plichten zijn en wanneer je recht hebt op kinder- of partneralimentatie.

Scheidingsmediation bij VZ Advocaten

Omdat de mediators van VZ Advocaten ook advocaat zijn, beschikken zij over juridische kennis die goed van pas komen tijdens het maken van de afspraken. Bij VZ Advocaten maken wij verslagen van de gesprekken die in het kader van de mediation worden gevoerd. Alle gemaakte afspraken leggen wij vast in een echtscheidingsconvenant (overeenkomst). Dit convenant dienen wij – samen met een gemeenschappelijk verzoekschrift tot echtscheiding – bij de rechtbank in. De rechter spreekt de echtscheiding uit en bekrachtigt de gemaakte afspraken in een echtscheidingsbeschikking. Je houdt dus de gevolgen van uw echtscheiding in eigen hand.

Wil je weten hoe mediation jou kan helpen bij een scheiding? Neem dan gerust contact met ons op! Je staat er niet alleen voor.

E-mail of bel ons!

Indexeringspercentage alimentatie 2020 vastgesteld op 2,5%

Indien de te betalen bijdrage niet wordt verhoogd met het indexeringspercentage, heeft de alimentatiegerechtigde de mogelijkheid om deze verhoging met terugwerkende kracht, tot 5 jaar terug, te incasseren. Indien de indexering enkele jaren niet wordt nageleefd, kan dit dus tot een hoge vordering leiden. De alimentatiegerechtigde heeft niet de plicht om de alimentatieplichtige erop te wijzen dat de indexering moet worden toegepast. De alimentatieplichtige moet dus zelf, ook indien hij daartoe geen verzoek heeft ontvangen, de te betalen bijdrage met ingang van 1 januari verhogen.

 

Indexering 2008-2018 in percentages

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
3,9 2,3 0,9 1,3 1,7 0,9 0,8 1,3 2,1 1,5 2,0

 

Wilt u weten of voor uw situatie de kinderalimentatie en/of partneralimentatie nog wel up-to-date is? VZ Advocaten biedt u de mogelijkheid om uw alimentatie te laten herberekenen en een schriftelijk advies te krijgen voor een vast bedrag van slechts € 275,- (excl. btw). Neem voor meer informatie hierover contact met ons op.