Hoe mediation je kan helpen bij de afspraken rondom co-ouderschap

In veel gevallen gaan kinderen na de scheiding van de ouders bij één van de ouders wonen. De meeste regelingen in Nederland zijn hierop gebaseerd. Toch kan het ook anders. Zo kun je ook kiezen voor co-ouderschap. Dit betekent dat je geen relatie meer hebt met je ex-partner, maar jullie wel kiezen voor een gelijkwaardige verdeling van de zorg- en opvoedtaken van jullie kinderen.

Co-ouderschap dient goed geregeld te worden. Niets is zo vervelend voor jou én je kind wanneer er onenigheid ontstaat door gebrekkige afspraken onderling. Een co-ouderschapsplan kan jullie hierbij helpen. Dit plan lijkt op een regulier ouderschapsplan, maar wijkt toch op een aantal belangrijke punten af. Een mediator kan helpen om samen een goed plan op te stellen.

Met behulp van familie mediation weet je zeker dat je geen belangrijke zaken rondom co-ouderschap over het hoofd ziet. In dit artikel staan wij stil bij de volgende onderwerpen:

  • Wanneer kiezen voor co-ouderschap?
  • Werkt co-ouderschap voor jouw kind?
  • Alimentatie
  • Afspraken maken door middel van mediation

Wil je co-ouderschap regelen met behulp van familie mediation? VZ-Advocaten kan jou kan helpen! Neem direct vrijblijvend contact met ons op.

E-mail of bel ons!

Lees verder onder de afbeelding

Co ouderschap

Wanneer kiezen voor co-ouderschap?

Het is niet in iedere situatie even slim om voor co-ouderschap te kiezen. De volgende punten zijn van belang wanneer jullie van co-ouderschap een succes willen maken:

  • Het is van belang dat jij en je ex-partner dicht bij elkaar wonen. Dit maakt het gemakkelijker om jullie kinderen naar school, sport en de club te brengen en weer op te halen. Je kunt hiervoor het beste een maximum afstand van 7 kilometer hanteren. Bij alle afstanden daarboven wordt het al een stuk lastiger om gezamenlijk voor de kinderen te zorgen.
  • Beide ex-partners moeten voor de volle 100% voor het co-ouderschap gaan. Het is van belang dat je veel samen overlegt. Dit betekent dat je veel contact hebt met je ex-partner. Is het lastig om op een gezonde manier met elkaar te communiceren? Dan is co-ouderschap misschien niet de beste keuze in jullie situatie.

Wanneer jij óf je ex-partner 40 uur per week werkt waardoor het kind naar de opvang zal moeten, terwijl de andere ouder wel gewoon thuis is; dan is co-ouderschap wellicht niet de beste keuze. Co-ouderschap moet je niet alleen willen, het moet ook kunnen in jullie situatie!

Werkt co-ouderschap voor jouw kind?

Het belangrijkste is natuurlijk dat co-ouderschap moet werken voor jouw kind of jullie kinderen. Niet ieder kind vindt het even prettig om evenveel bij vader als bij moeder te zijn. Sommige kinderen vinden het lastig om hiermee om te gaan. Toch is het wel mogelijk om hierop in te spelen als ouders. Zo kun je er bijvoorbeeld voor kiezen om ieder weekend te wisselen of juist ergens door de weeks. Let wel op dat je kind niet te vaak hoeft te wisselen. Dat brengt namelijk veel onrust met zich mee. Of co-ouderschap écht werkt voor jou en je kind ontdek je pas op het moment dat je het een paar weken hebt uitgeprobeerd.

Ben jij samen met je ex-partner en een mediator in overleg rondom de afspraken voor co-ouderschap? Betrek je kinderen hier dan ook bij! Een iets ouder kind kan vaak al heel goed zelf aangeven wat voor hem of haar het prettigst werkt.

Alimentatie

Een veelvoorkomende misvatting over co-ouderschap is dat er geen alimentatie betaald hoeft te worden. Dit is echter onjuist. Bij co-ouderschap hebben beide ouders evenveel kosten voor de kinderen. Wanneer de één een hoger inkomen heeft dan de ander, kan die ouder de kosten dus gemakkelijker dragen. Van degene met het hogere inkomen wordt dan verwacht dat hij of zij een stukje alimentatie zal betalen aan de ander. Dit om te voorkomen dat er tussen beide huishoudens een te grote disbalans is in hoe er voor de kinderen (financieel) gezorgd kan worden. Hoe hoog dit is, kun je laten berekenen door middel van een zogenaamde alimentatieberekening. Ook is het mogelijk om samen afspraken te maken, bijvoorbeeld dus met behulp van mediation.

Een andere mogelijkheid is het openen van een kinderrekening. Hier kunnen beide ouders naar ratio een bedrag op storten en bijvoorbeeld de kinderbijslag. Met deze rekening kunnen beide ouders bijvoorbeeld nieuwe schoenen kopen of andere zaken voor het kind bekostigen.

Afspraken maken door middel van mediation

Bij co-ouderschap delen jij en je ex-partner de zorg écht samen. In de meeste situaties wordt er gekozen voor een ‘week op, week af’ regeling. Dat betekent dat de kinderen de ene week bij ene ouder zijn en de andere week bij de andere ouder. Hoe jullie dit het beste kunnen regelen, kunnen jullie bespreken met behulp van een mediator.

De mediator helpt jullie door alle zaken, waar je aan moet denken bij co-ouderschap, op een rij te zetten. Met behulp van mediation wordt gezocht naar de best mogelijke oplossing voor jullie situatie. Goed en opbouwend overleg tussen jou en je ex-partner helpt om negatieve gevolgen voor de kinderen zo veel mogelijk te beperken.

Tijdens deze overlegmomenten met de mediator zullen er afspraken gemaakt worden rondom de volgende vraagstukken:

  • Hoe gaan jij en je ex-partner wonen?
  • Wat wordt de tijdsverdeling voor de kinderen op beide adressen?
  • Wat worden de financiële afspraken?
  • Hoe gaan jullie om met sport, familiefeesten en vakanties?

Daarnaast zal de mediator ook stilstaan bij eventuele valkuilen en risico’s van het co-ouderschap. Alle gemaakte afspraken worden daarna vastgelegd in het ouderschapsplan.

Hulp bij co-ouderschap van VZ Advocaten

Alle advocaten van VZ Advocaten zijn ook mediator. Hierdoor beschikken zij over juridische kennis die goed van pas kan komen tijdens het maken van onderlinge afspraken. Ook als het gaat om co-ouderschap. Alle gemaakte afspraken leggen wij vast in een ouderschapsplan. Dit ouderschapsplan  dienen wij – samen met een gemeenschappelijk verzoekschrift – bij de rechtbank in. De rechter  bekrachtigt dan de gemaakte afspraken in een beschikking.

Wil je co-ouderschap regelen met behulp van familie mediation? VZ-Advocaten kan jou kan helpen! Neem direct vrijblijvend contact met ons op.

E-mail of bel ons!