premarital-mediation

Wanneer mediation een goede keuze is

Soms kan mediation een goede keuze zijn. Met name als het belangrijk is om de onderlinge verstandhouding goed te houden, met het oog op de kinderen. Dit kan het geval zijn bij bijvoorbeeld een scheiding, arbeidsconflict of een geschil met de overheid.

Om te weten in welke situaties je mediation kan inzetten, zal je eerst meer moeten weten over wat mediation inhoudt, waarom mediation kan werken en wanneer het wel en niet geschikt is. De volgende onderwerpen met betrekking tot mediation komen aan bod in dit artikel:

  • Mediation, wat is dat nou eigenlijk?
  • Waarom mediation
  • Wanneer mediation (niet) geschikt is
  • Wat is mediation bij een echtscheiding
  • Scheidingsmediator

Wil je weten hoe mediation jou kan helpen? Neem dan direct contact met ons op

E-mail of bel ons!

Lees verder onder de afbeelding

wanneer mediation een goede keuze is

Mediation, wat is dat?

Bij een conflict waar je zelf niet uitkomt kan je een advocaat of mediator inschakelen. Bijna alle grote en kleine conflicten lenen zich voor een vorm van mediation. Denk bijvoorbeeld aan arbeidsconflicten, burenruzies, zakelijke geschillen, scheidingen, conflicten met de overheid of familieruzies. Het belangrijkste uitgangspunt van mediation is dat beide partijen willen werken aan een oplossing, zonder tussenkomst van een rechter of arbiter.

Een mediator is een onpartijdige derde die de communicatie weer op gang brengt tussen de partijen die een geschil hebben. Ook kan een mediator helpen bij het zoeken naar een oplossing, waarbij hij of zij rekening houdt met emotionele, juridische en financiële factoren van het geschil.

Waarom mediation?

Er zijn verschillende redenen waarom – in het geval van een geschil – mediation een interessante keuze kan zijn. We zetten de belangrijkste redenen op een rij:

  • De controle behouden

Een belangrijk voordeel van mediation is dat je alles in eigen hand kan houden. Samen met de tegenpartij bepaal je wat je afspreekt en wat de regels hierbij zijn. Op deze manier kan je beter de controle houden over het conflict.

  • Snelle oplossing

Mediation kan snel worden afgerond. Over het algemeen binnen een paar maanden en soms zelfs binnen een aantal weken. Procedures nemen over het algemeen meer tijd in beslag.

  • Behoud van de relatie

Bij mediation krijgt iedere partij de mogelijkheid om alles wat er speelt uit te spreken. Hierna zoeken de partijen samen naar een oplossing. Vooral bij familiezaken is het vaak belangrijk dat partijen op een goede wijze contact met elkaar kunnen houden. Mediation kan daarbij helpen en escalatie voorkomen.

  • Het hele conflict oplossen

Een gerechtelijke procedure richt zich alleen op het juridische aspect. Bij mediation zoek je samen met de tegenpartij naar een oplossing die toekomstbestendig is. Mediation richt zich op alle aspecten van het conflict, dus ook de emotionele kant van de zaak.

  • Lagere kosten

Mediation is over het algemeen een goedkopere optie dan een gerechtelijke procedure. Het is altijd verstandig om vooraf een kostenindicatie te bespreken. Zo kom je niet voor verassingen te staan.

Wanneer mediation (niet) geschikt is

Mediation is over het algemeen een goede keuze als de onderlinge verstandhouding goed moet blijven. Denk aan zaken waar kinderen betrokken bij zijn of waar je in de toekomst afhankelijk bent van de tegenpartij. Als het doel is om gezamenlijk te zoeken naar oplossingen die acceptabel en rechtvaardig zijn dan is mediation zeer geschikt.

Mediation heeft meestal geen zin als je een openbare en principiële uitspraak wilt hebben over een juridisch geschil. Als mediation al eens eerder is mislukt bij een conflict dan is het ook niet verstandig om mediation opnieuw te proberen voor ditzelfde conflict. Daarnaast is het ook niet verstandig om mediation in te schakelen als beide partijen geen oog meer hebben voor de belangen van een ander en slechts de wens hebben om te tegenpartij dwars te zitten.

Wat is mediation bij een echtscheiding

Mediation kan een goede optie zijn tijdens het proces van een echtscheiding. Bij een scheiding met een mediator behartigt hij of zij de belangen van beide partijen. Op deze manier wordt er een overeenkomst bereikt waar allebei de partijen achter staan. Het doel van mediation bij een echtscheiding is dat jij en jouw ex-partner op een respectvolle manier uit elkaar gaan. Met mediation voorkom je dat de echtscheiding resulteert in een definitieve en onherstelbare breuk, terwijl je misschien als ouders nog met elkaar te maken blijft hebben; als je elkaar gaat met een kind.

Scheidingsmediator

De impact van een scheiding is groot, zowel emotioneel als financieel. Een beslissing van de rechter sluit de echtscheidingsprocedure misschien juridisch officieel af, maar geeft geen oplossing voor eventuele onderliggende, meer emotionele conflicten en onuitgesproken zaken, die aan een goede oplossing in de weg staan. Een scheidingsmediator is een neutrale en onpartijdige bemiddelaar die met jou zal werken aan een algehele regeling voor de gevolgen van uw echtscheiding. Omdat de mediators van VZ Advocaten ook advocaat zijn, beschikken zij daarnaast over juridische kennis die goed van pas komt tijdens het maken van dit soort afspraken.

Bij VZ Advocaten maken wij altijd eerst vrijblijvend kennis met de mensen die ons in willen schakelen. Dan leggen wij uit wat zij kunnen verwachten, maar ook wat er van hen wordt verwacht als zij middels mediation hun geschil willen beslechten. Uiteraard worden dan ook de kosten besproken. Als partijen er – na dat gesprek – voor kiezen om ons in te schakelen, dan werken wij met een mediationovereenkomst, die bij aanvang van het traject getekend dient te worden. Daarmee committeren partijen zich aan de spelregels van mediation.

Verder maken wij verslagen van de gesprekken die in het kader van de mediation worden gevoerd. Gemaakte afspraken leggen wij vast in een echtscheidingsconvenant (overeenkomst) en dit wordt dan door partijen uiteindelijk getekend. Dit convenant dienen wij daarna – samen met een gemeenschappelijk verzoekschrift tot echtscheiding – bij de rechtbank in. De rechter spreekt de echtscheiding uit en bekrachtigt de gemaakte afspraken in een echtscheidingsbeschikking. Je houdt op deze manier de gevolgen van jouw echtscheiding in eigen hand. Wel zo prettig!

Wil je weten hoe mediation jou kan helpen bij een scheiding? Neem dan gerust contact met ons op! Je staat er niet alleen voor.

E-mail of bel ons!