Gesubsidieerde rechtsbijstand (toevoeging): normen 2016

Inkomensnormen 2016
Wanneer u recht hebt op een tegemoetkoming in de advocaatkosten, geldt: hoe hoger uw inkomen in het peiljaar (voor een aanvraag in 2016 is dat het peiljaar 2014), hoe meer u zelf moet betalen. U heeft geen recht op een tegemoetkoming wanneer uw verzamelinkomen hoger is dan € 26.000 (voor alleenstaanden) of € 36.800 (voor gehuwden, samenwonenden of eenoudergezin met minderjarig kind) of uw vermogen boven het vrijgestelde bedrag van € 21.139. Doet u geen belastingaangifte, dan wordt uitgegaan van uw belastbare inkomen.

Tabel eigen bijdragen personen- en familierecht 2016

In het personen- en familierecht gelden aparte eigen bijdragen.

 

Alleenstaand Gehuwd, samenwonend of eenoudergezin
Fiscaal jaarinkomen Eigen bijdrage Fiscaal jaarinkomen
t/m € 18.400 € 340 t/m € 25.600
€ 18.401 – € 19.100 € 412 € 25.601 – € 26.600
€ 19.101 – € 20.100 € 566 € 26.601 – € 27.900
€ 20.101 – € 22.000 € 720 € 27.901 – € 31.100
€ 22.001 – € 26.000 € 849 € 31.101 – € 36.800
Boven de € 26.000 Aanvrager komt niet
in aanmerking voor een toevoeging
Boven de € 36.800

Hardheidsclausule

Laat uw financiële situatie niet toe dat u deze eigen bijdrage kunt betalen? Dan komt u wellicht in aanmerking voor verlaging naar de eigen bijdrage die voor de overige toevoegingen geldt.

Korting
Wanneer het Juridisch Loket (telefoonnummer: 0900 – 8020) een diagnosedocument heeft opgesteld en de Raad een toevoeging verleent, krijgt u een korting van € 53,- op deze eigen bijdrage.

Vermogenstoets

Er bestaat geen recht op gesubsidieerde rechtsbijstand als het vermogen in box 3 in 2014 (het peiljaar) hoger is dan het van toepassing zijnde heffingvrij vermogen.

 

Vrijgesteld per persoon
2014 (het peiljaar) € 21.139

 

Bij 65+ geldt nog een extra heffingvrij vermogen van maximaal € 27.984.

In 2016 geldt:

Vrijgesteld per persoon
2016 € 24.437

 

Resultaatsbeoordeling en intrekking toevoeging

Als na afloop van de zaak blijkt dat het resultaat van de zaak voor u meer bedraagt dan de helft van het heffingsvrij vermogen, wordt uw toevoeging door de Raad voor Rechtsbijstand met terugwerkende kracht ingetrokken. Het resultaat van de zaak is het nettobedrag dat u ontvangt, bijvoorbeeld van uw ex-partner wegens overbedeling bij echtscheiding of uit de opbrengst van de verkoop van de echtelijke woning. De maandelijkse alimentatie wordt niet beschouwd als resultaat van de zaak. Wel de verkoopopbrengst van een woning die nog niet direct is verkocht of waarvan u een aandeel in de overwaarde pas over enkele jaren zult ontvangen.

Bij de resultaatsbeoordeling wordt voor de hoogte van het heffingsvrij vermogen uitgegaan van het jaar waarin de zaak eindigt. Daarvan is dus de helft (50%) vrijgesteld. In 2016 is het heffingsvrij vermogen € 24.437,- per volwassene. De helft hiervan is € 12.218,50.

Meer informatie vind u op de website van de Raad voor Rechtsbijstand of u kunt contact met ons opnemen.

 

Gerelateerde berichten

Indexeringspercentage alimentatie 2024 vastgesteld op 6,2%

Indexeringspercentage alimentatie 2024 vastgesteld op 6,2%

Verhoging alimentatie 2024Ingevolge de wet, artikel 1:402a BW, dient kinder- en partneralimentatie jaarlijks te worden verhoogd met een door de…
Indexeringspercentage alimentatie 2023 vastgesteld op 3,4%

Indexeringspercentage alimentatie 2023 vastgesteld op 3,4%

Verhoging alimentatie 2023Ingevolge de wet, artikel 1:402a BW, dient kinder- en partneralimentatie jaarlijks te worden verhoogd met een door de…
Indexeringspercentage alimentatie 2022 vastgesteld op 1,9%

Indexeringspercentage alimentatie 2022 vastgesteld op 1,9%

Ingevolge de wet, artikel 1:402a BW, dient kinder- en partneralimentatie jaarlijks te worden verhoogd met een door de overheid vastgesteld…