“Het belang van het kind staat voorop”. Ombudsvrouw pleit voor samenwerking tijdens echtscheidingsprocedure.

Kinderombudsvrouw Magrite Kalverboer gaat met verschillende deskundigen onderzoeken hoe de samenwerking van professionals een plek kan krijgen tijdens een echtscheidingsprocedure. Dat zegt Kalverboer in een interview met hetAdvocatenblad. ‘Op dit moment wordt een echtscheiding gefragmenteerd benaderd. De school, de huisarts, het wijkteam, ze hebben allemaal een beetje informatie.’

Als ouders gaan scheiden, zouden we misschien moeten afspreken dat professionals informatie mogen delen met elkaar, zegt de Kinderombudsvrouw die op 22 april van dit jaar aantrad. ‘Ik weet dat we te maken hebben met privacywetgeving, maar zo kan er een duidelijk beeld ontstaan welke zorg of diensten een gezin nodig heeft.’

Het huidige ouderschapsplan, waarin ouders afspraken maken over de omgang met het kind, de opvoeding of het betalen van alimentatie, wordt volgens Kalverboer vaak onvoldoende serieus genomen. Daarom stelt ze voor om helemaal aan het begin van een echtscheidingsprocedure, nog voordat er advocaten in zicht zijn, een ‘kind assessment’ te doen.

Haar voorganger Marc Dullaert pleitte in zijn rapport ‘Verkenning naar de kindvriendelijke advocatuur’, over de rol van de advocaat als preventieve schakel bij (v) echtscheidingen, voor de introductie van een ‘gezinsadvocaat’. De Kinderombudsvrouw heeft geen bezwaar tegen een praktijkproef. ‘Ik heb begrepen dat kinderen zelf hebben aangegeven dat ze dat graag willen.’ Tegelijkertijd geeft ze aan dat je ook met twee advocaten zou kunnen blijven werken. ‘Zolang ze allebei maar dezelfde belangbepaling als uitgangspunt nemen.’

Het belang van het kind moet volgens de Kinderombudsvrouw voorop staan tijdens echtscheidingen, maar ook tijdens andere procedures. Kalverboer verwijst naar het VN-Kinderrechtenverdrag, dat daar heel duidelijk over is. Nederland heeft dat verdrag wel geratificeerd, maar nog niet omgezet in regels, constateert ze. Ze gaat zich ervoor inzetten dat er besluiten rond kinderen worden genomen, op een manier die het Kinderrechtencomité voorstaat.

Bron: Advocatenblad, 6 september 2016


Tegenwoordig is er een nieuwe aanpak om het ouderschapsplan op een harmonieuze wijze te herorganiseren. Bekijk eens het parenting coordination traject.

Hulp nodig bij uw echtscheiding of het wijzigen van het ouderschapsplan? Neem vrijblijvend contact met ons op en samen bespreken we graag de juiste aanpak voor jouw situatie. 

Gerelateerde berichten

Indexeringspercentage alimentatie 2024 vastgesteld op 6,2%

Indexeringspercentage alimentatie 2024 vastgesteld op 6,2%

Verhoging alimentatie 2024 Ingevolge de wet, artikel 1:402a BW, dient kinder- en partneralimentatie jaarlijks te worden verhoogd met een door…
Indexeringspercentage alimentatie 2023 vastgesteld op 3,4%

Indexeringspercentage alimentatie 2023 vastgesteld op 3,4%

Verhoging alimentatie 2023 Ingevolge de wet, artikel 1:402a BW, dient kinder- en partneralimentatie jaarlijks te worden verhoogd met een door…
Indexeringspercentage alimentatie 2022 vastgesteld op 1,9%

Indexeringspercentage alimentatie 2022 vastgesteld op 1,9%

Ingevolge de wet, artikel 1:402a BW, dient kinder- en partneralimentatie jaarlijks te worden verhoogd met een door de overheid vastgesteld…