premarital-mediation

De 10 stappen van een mediationproces bij scheiding

Jij en/of je partner heeft/hebben besloten dat het beter is om uit elkaar te gaan. Jullie weten dat je een scheiding op verschillende manieren kunt regelen. Eén manier is om samen het gesprek aan te gaan door middel van mediation. Maar hoe verloopt zo’n mediationproces nu eigenlijk?

Geen enkele scheiding is hetzelfde. Dat is ook zo voor scheidingsmediation. Toch zijn er een aantal stappen in een mediationproces te herkennen. In dit blog staan wij stil bij de tien meest voorkomende stappen van een mediationproces.

 1. Kennismaking
 2. Ontvangst stukken
 3. Eerste mediationgesprek
 4. Je verhaal kwijt
 5. Mogelijkheden onderzoeken
 6. Communiceren
 7. Opties inventariseren
 8. Onderhandelen
 9. Vastleggen van de afspraken
 10. Afwikkeling

 

Hulp nodig bij het maken van afspraken met je ex-partner? VZ-Advocaten kan jou kan helpen! Neem direct vrijblijvend contact met ons op.

E-mail of bel ons!

 

1. Vrijblijvend kennismakingsgesprek

Voordat het mediationproces echt kan beginnen, is het van belang om eerst (vrijblijvend) kennis met elkaar te maken. Tijdens een kennismakingsgesprek kun je vast kennismaken met jullie mediator en uitleg krijgen over het mediationproces en de daaraan verbonden spelregels.

Als jullie je beseffen dat jullie het misschien nog niet over alle punten eens zijn, maar wel bereid zijn om hierover, met behulp van de juiste begeleiding, in gesprek te gaan en op zoek te gaan naar een voor jullie beiden bevredigend resultaat, dan is het mogelijk om met mediation te starten.

2. Ontvangst stukken

Als na het kennismakingsgesprek blijkt dat jullie bereid zijn om het gesprek met elkaar aan te gaan, kan het mediationproces daadwerkelijk van start gaan. Om goed geïnformeerd van start te gaan, zal de mediator de nodige documenten voorafgaand naar je sturen. Denk hierbij aan:

 • Mediationovereenkomst (hierin staan de wederzijdse rechten, verplichtingen en spelregels waar zowel de mediator als jullie aan gebonden zijn);
 • MfN/vFAS gedragsregels (die op de mediator van toepassing zijn).

Het mediationproces kan starten zodra de overeenkomst is getekend. Vanaf dat moment valt al hetgeen door jullie tijdens de mediation wordt besproken onder een geheimhoudingsclausule.

3. Eerste mediationgesprek

Na ontvangst van alle stukken en het tekenen van de mediationovereenkomst, kan een eerste inhoudelijk mediationgesprek worden gevoerd. Tijdens dit gesprek is het belangrijk om samen met jullie te inventariseren welke zaken prioriteit hebben en een agenda vast te stellen op basis waarvan de gesprekken – al naar gelang van prioriteit – gevoerd kunnen worden.

4. Je verhaal kwijt

Tijdens zo’n eerste mediationgesprek zal er dus ruimte zijn om je verhaal kwijt te kunnen. Zowel jij als je ex-partner krijgen de ruimte om jouw kant van het verhaal te vertellen. De mediator heeft ruime ervaring met dit soort gesprekken en zal daarom ook de juiste vragen weten te stellen om alle relevante informatie boven tafel te krijgen.

De mediator zal ook proberen te achterhalen wat de reden voor de echtscheiding is en of de scheidingsmelding wel goed is gedaan. Hij of zij dient daarbij jullie onderlinge relatie te bepalen. Jullie zitten immers niet zomaar bij hem of haar aan tafel en het hoe en waarom van jullie scheiding kan van invloed zijn op het al dan niet succesvol vervolgen van het mediationproces.

5. Onderzoeken

De mediator heeft niet alleen interesse in jullie verhaal. Hij of zij heeft juist belang bij het achterhalen van jullie behoeften, wat je belangen zijn, wat je hoopt te bereiken met mediation en waar je zorgen liggen. Met behulp van de juiste vragen zal de mediator de antwoorden hierop weten te vinden en begrip proberen te kweken voor elkaars standpunten.

6. Communiceren

Bij een echtscheiding komt het vaak voor dat jij en je ex-partner in een conflict zitten. Dan is het lastig om naar elkaars verhaal te luisteren en tegemoetkomingen te doen. Emotie is dan meestal een slechte raadgever. Met behulp van de mediator leren jullie weer met elkaar praten en naar elkaar te luisteren.

7. Opties inventariseren

Door open te communiceren ontstaat er meer begrip onderling. Dit maakt het mogelijk om naar de mogelijke afspraken en oplossingen te kijken. De mediator zal jullie blik op het verleden proberen te verplaatsen naar een blik op de toekomst. Wat zijn de beste afspraken en uitkomsten voor jullie situatie? Samen met de mediator gaan jullie brainstormen over alle mogelijke opties en oplossingen. Er hoeven niet direct knopen te worden doorgehakt. Heb je een mediator die ook advocaat is, dan zal deze jullie je ook van juridisch advies kunnen voorzien.

In deze fase kunnen eveneens andere deskundigen worden ingeschakeld, zoals bijvoorbeeld een accountant, waarderingsspecialist, makelaar, fiscalist of pensioendeskundige. Het komt ook voor dat een van jullie behoefte heeft aan ruggespraak met een eigen advocaat.

8. Onderhandelen

De opties die het meest geschikt zijn voor jullie situatie worden verder besproken en uitgewerkt. Soms vinden er (stevige) onderhandelingen plaats en dat mag. Wel is het belangrijk om voor ogen te houden dat deze onderhandelingen “hard op de inhoud, maar zacht op de persoon”, behoren te zijn. Dat betekent dat je duidelijk moet zijn in de communicatie en niet uit bescherming van de relatie eromheen moet draaien, maar dat je naar de ander niet persoonlijk wordt. Die kan zich dan immers aangevallen voelen met alle gevolgen voor het proces van dien. De mediator bewaakt dit proces dus.

9. Vastleggen van de afspraken

Op het moment dat jullie samen afspraken hebben gemaakt rondom jullie scheiding, is het tijd om deze vast te leggen in een convenant. Hebben jullie ook afspraken gemaakt over de opvoeding van jullie kinderen? Dan worden deze vastgelegd in een ouderschapsplan. De mediator maakt deze stukken voor jullie op.

10. Afwikkeling bij rechtbank en gemeente

De mediator zal er voor zorgdragen dat de echtscheidingsprocedure bij de rechtbank wordt gestart en afgewikkeld. Als je een advocaat-scheidingsmediator inschakelt, dan kan deze zelf bij de rechtbank jullie scheiding afwikkelen. Indien jullie mediator geen advocaat is, dan zal deze een advocaat moeten vragen de stukken bij de rechtbank in te dienen. Deze advocaat is uiteindelijk verantwoordelijk voor de inhoud van de door jullie gemaakte afspraken, dus deze zal de afspraken nog met jullie moeten doornemen om te beoordelen of deze (juridisch) goed in elkaar steken en een weergave zijn van hetgeen jullie daadwerkelijk hebben willen afspreken.

Er hoeft geen mondelinge behandeling bij de rechtbank plaats te vinden, als jullie via mediation overeenstemming hebben weten te bereiken. De scheiding is dan eigenlijk een administratieve afwikkeling bij de rechtbank en de gemeente, uiteraard wel met inachtneming van de juiste formaliteiten. De advocaat-scheidingsmediator zal hiervoor zorgdragen en de scheiding volledig zelf afwikkelen.

Nadat alle afspraken zijn vastgelegd en/of door de rechtbank zijn bekrachtigd, eindigt het mediationproces.

Hulp vragen bij VZ Advocaten

De advocaat-scheidingsmediators van VZ Advocaten zijn lid van de vFAS. Zij beschikken over de nodige juridische kennis, proceservaring, maar ook de nodige soft skills, die nodig zijn om jullie succesvol bij te staan bij het maken van (financiële) afspraken bij scheiding.

Hulp nodig bij het maken van afspraken met je ex-partner? VZ-Advocaten kan jou kan helpen! Neem direct vrijblijvend contact met ons op.

E-mail of bel ons!

Gerelateerde berichten

Zo ziet het Premarital Mediation traject eruit.

Zo ziet het Premarital Mediation traject eruit.

Vroeg of laat zullen veel relaties eraan geloven: het opstellen van voorwaarden. Of het nu partnerschapsvoorwaarden zijn, huwelijkse voorwaarden of…
4 redenen om met een parenting coordinator te werken

4 redenen om met een parenting coordinator te werken

Wanneer jij en je ex-partner na een scheiding onenigheid met elkaar hebben of krijgen, heeft die situatie waarschijnlijk een negatieve…
15 dingen die koppels vergeten te bespreken voordat ze gaan trouwen (of samenwonen)

15 dingen die koppels vergeten te bespreken voordat ze gaan trouwen (of samenwonen)

Uit onderzoek blijkt dat, onder meer, gebrek aan communicatie en onrealistische (of onuitgesproken) verwachtingen de meest voorkomende redenen zijn waarom…